OKTO

Termeni și condiții pentru consumatori UE

Portofelul electronic OKTO

Termeni și condiții pentru consumatori UE

Vă rugăm să rețineți că, în unele jurisdicții, se aplică Termeni și condiții separate pentru consumatori. Vă rugăm să vă informați despre Germania, Italia

 

1. De ce ar trebui să citiți acești termeni și condiții

Prezentul acord stabilește termenii și condițiile pentru portofelul electronic OKTO pentru consumatori și pentru prestarea aferentă de servicii. Este un contract încheiat între OKTOPAY LIMITED („noi”), care acționează în calitate de distribuitor al Sureswipe E.M.I. PLC (“Sureswipe” ori “EMI”) și dvs. (“Utilizatorul”). Acesta se aplică conturilor de portofel electronic de Consumător OKTO din țările UE/SEE.

Acești termeni și condiții sunt valabile și obligatorii pentru ambele părți pe întreaga durată a relației de prestare servicii, de la data deschiderii Contului până la data închiderii Contului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord înainte de a-l accepta și înainte de a începe să utilizați serviciile noastre. Acordul și documentele relevante vă spun cine suntem, cum vă oferim Serviciile, cum poate fi modificat sau reziliat acest Acord, ce trebuie făcut dacă există o problemă și alte informații importante.

Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții, trebuie să vă abțineți de la deschiderea unui Cont OKTO.

Pentru orice asistență suplimentară, vă rugăm să ne contactați la adresa: support@oktopayments.com

În plus în afara acestui acord, trebuie, de asemenea, să citiți și să înțelegeți următoarele documente:

Acest Acord se încheie în limba engleză și toate comunicările dintre dumneavoastră și noi vor fi doar în limba engleză. De asemenea, putem alege să folosim o limbă alternativă pentru a comunica eficient la nivel local cu dvs. Utilizarea unei astfel de limbi alternative în scopuri de localizare nu ar trebui considerată oficială în scopuri contractuale, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel. În scopuri contractuale, limba oficială este engleza și în cazul în care există discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea lingvistică alternativă, versiunea în limba engleză va preleva.

Acceptând acest Acord, sunteți de acord că vă vom contacta în scris la adresa (adresele) de e-mail pe care le-ați furnizat atunci când sunteți de acord cu acest Acord sau utilizând orice alte date de contact pe care ni le-ați furnizat sau le-ați utilizat în comunicările cu noi. De asemenea, este posibil să vă furnizăm din când în când notificări sau alte informații prin intermediul site-ului nostru (inclusiv postarea informațiilor accesibile dvs. după autentificarea contului dvs.). Notificările trimise prin e-mail sau făcute prin intermediul site-ului nostru vor fi considerate a fi fost primite 24 de ore de la data remiterii e-mailului sau a postării pe site.

 

2. Glosar

„Cont” sau „e-portofel” sau „Cont OKTO” sau „OKTO e-portofel” este contul de plăți în monedă electronică pe care l-ați deschis la noi (acționând în calitatea noastră menționată mai jos) în numele dvs. pe care îl veți utiliza în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Acord.

„Acord” sunt termenii și condițiile incluse în prezentul acord, inclusiv toate modificările ulterioare și orice documentație suplimentară care îl însoțește și la care ar trebui să fiți de acord.

„Aplicația” sau „Aplicația OKTO” este un software de aplicație mobilă care vă permite să accesați și să vă gestionați Contul OKTO.

„Sold disponibil” înseamnă suma de monedă electronică deținută în portofelul electronic OKTO.

„Zi lucrătoare” înseamnă de luni până vineri între orele 9:00-17:00, Ora Europei de Est – UTC+ 2, cu excepția sărbătorilor bancare și legale din Cipru, Grecia sau alte jurisdicții în care sunt furnizate serviciile.

„Cardul” sau „Cardul OKTO” este un card Visa/MasterCard preplătit/debit care este conectat la portofelul dvs. electronic și poate fi utilizat pentru a vă cheltui soldul disponibil acolo unde este acceptat cardul Visa/MasterCard preplătit/debit.

„Consumator” înseamnă orice persoană fizică care participă la prezentul acord și care acționează în alte scopuri decât o activitate comercială, economică sau profesională.

„Customer Due Diligence” („Diligența clientului”) este procesul pe care îl folosim pentru a identifica, a verifica clienții noștri și a monitoriza conturile acestora în conformitate cu obligațiile noastre de combatere a spălării banilor.

„SEE” sau „Spațiul Economic European” sunt statele membre ale Uniunii Europene (UE), precum și Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

„Monedă electronică” sau „bani electronici” înseamnă valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, stocată în portofelul dvs. electronic OKTO, reprezentată de o creanță asupra emitentului (EMI), care este emisă la primirea de fonduri în scopul efectuării operațiunilor de plată și care este acceptată de o persoană fizică sau juridică, alta decât noi. Moneda electronică nu constituie un depozit bancar și nu este purtătoare de dobândă. În sensul prezentului acord, orice valoare stocată în portofelul dvs. OKTO este monedă electronică, iar emitentul este Sureswipe. Termenii „e-monedă”, „bani” și „fonduri” sunt utilizați interschimbabili în prezentul acord.

„IBAN” este numărul de cont bancar internațional, un sistem standard de numerotare internațională care identifică contul dvs.

„Comerciant” sau „Vânzător” este orice comerciant cu amănuntul cu magazin fizic sau online, care furnizează bunuri și/sau servicii și utilizează Serviciile pentru a primi plăți prin portofelul electronic OKTO.

„Serviciile” sunt toate produsele, serviciile, caracteristicile și funcțiile oferite de noi care pot fi accesate de către Utilizator prin intermediul Aplicației OKTO.

„Termeni și condiții”, a se vedea Acordul.

„Terț” orice altă persoană fizică sau juridică, alta decât părțile la prezentul acord.

„Tranzacție” este o acțiune din partea dumneavoastră care are ca rezultat intrarea sau ieșirea de bani din contul dumneavoastră.

„Utilizatorul” este o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani care utilizează Serviciile.

„Site web” înseamnă site-ul nostru de fiecare dată, în prezent www.oktowallet.eu.

„În scris” înseamnă în formă scrisă, inclusiv prin e-mail.

 

3. Cine suntem?

OKTOPAY LIMITED acționează în calitate de Distribuitor de monedă electronică (EMD) a Sureswipe E.M.I. PLC, societate pe acțiuni cu sediul în Cipru, cu numărul de înregistrare HE366500 și adresa înregistrată la Kyriakou Matsi 18 , etajul 1, Nicosia 1082, Cipru și autorizată ca instituție de monedă electronică (EMI) cu numărul de autorizație 115.1.3.26, sub supravegherea Băncii Centrale a Ciprului.

Pentru a evita orice îndoială, orice trimitere la OKTOPAY trebuie să includă DME înregistrate la nivel local din anumite jurisdicții, astfel cum sunt definite mai jos:

 • Pentru Grecia
  NETLINK SERVICES AND INFORMATION
  SYSTEMS SINGLE MEMBER SA, cu
  sediul social pe strada Dorilaiou, nr. 10-12,
  11521, Atena, Grecia.
 • Pentru Germania
  OKTOPAY Deutschland GmbH, cu
  sediul social la Am Zirkus 2,
  10117,Berlin, Germania
 • Pentru restul țărilor UE/SEE
  OKTOPAY LIMITED, cu sediul social la adresa
  la Mnasiadou și Strasikratous nr. 10 , ELMA HOUSE,
  Etaj 2, 1065, Nicosia Cipru

OKTO este o marcă înregistrată și un brand sub care Serviciile sunt oferite de OKTOPAY.

Ne desfășurăm activitatea și furnizăm servicii în zilele lucrătoare.

Acest acord vă va fi furnizat în orice moment pe site-ul web. Acești termeni și condiții pot fi, de asemenea, trimise către dvs. sau pot apărea în locuri de pe site-ul web, aplicația OKTO sau în alt mod, atunci când este relevant pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Puteți solicita oricând o copie a acestor termeni și condiții prin intermediul site-ului web sau ne puteți contacta la adresa de e-mail support@oktopayments.com.

 

4. Cine poate utiliza Serviciile?

Puteți fi de acord cu acest Acord și puteți deschide un cont OKTO dacă aveți vârsta de peste 18 ani, sunteți rezident al oricărei țări în care Serviciile sunt disponibile și aveți capacitatea deplină de a încheia un contract. Vă putem solicita în orice moment să prezentați o dovadă a vârstei dumneavoastră. OKTOPAY nu poate garanta identitatea utilizatorului. Prin urmare, există riscuri inerente care vin cu incapacitatea de a confirma identitatea, în special atunci când se confruntă cu persoane care acționează sub pretexte false.

 

5. Ce este un portofel electronic OKTO?

Portofelul dvs. electronic este un cont de plăți ținut pe numele dvs., care conține bani electronici. Moneda electronică este o alternativă electronică la banii în numerar. Oferim doar portofele electronice în euro și RON (disponibil doar în România).

Cu portofelul dvs. electronic puteți face următoarele:

Prin intermediul portofelului electronic OKTO puteți face următoarele:

 • Să păstrați, să trimiteți și să primiți fonduri de la alți utilizatori (P2P).
 • Să dețineți, să trimiteți și să primiți fonduri.
 • Răscumpărați bani din portofelul electronic trimițându-l pe cardul de debit sau în contul bancar.

Nu ar trebui să permiteți niciodată oricui să opereze portofelul electronic OKTO în numele dumneavoastră. Toate activitățile desfășurate în contul dvs. sunt considerate ca fiind activități desfășurate de dvs. și declarați și garantați că sunteți singurul beneficiar al contului dvs.

Puteți deschide un singur portofel electronic OKTO.  Deschiderea de conturi duble pentru același client este refuzată.   În cazul în care se detectează conturi duble, acestea se închid sau se fuzionează.

Serviciile noastre furnizate sunt afișate pe site-ul nostru. În cazul în care adăugăm noi caracteristici sau servicii, vă putem notifica prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o atunci când ați creat portofelul electronic. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să verificați în mod regulat site-ul web, unde sunt afișate caracteristicile și serviciile actualizate.

Puteți păstra solduri în contul dumneavoastră OKTO, însă nu veți primi nicio dobândă pentru banii din contul dumneavoastră. Portofelul electronic OKTO este un cont de monedă electronică și nu este un cont bancar. Legislația europeană nu permite conturilor în monedă electronică să primească dobânzi de plată. Moneda electronică nu este un depozit sau o investiție în temeiul legislației cipriote și, prin urmare, nu este protejată de niciun sistem de protecție a depozitelor sau de un sistem de fonduri de compensare pentru investitori prevăzut în Cipru.

Fiecare tranzacție efectuată va apărea în istoricul tranzacțiilor.

Utilizarea cardului OKTO

Dacă utilizați Cardul OKTO, acceptați în mod implicit termenii reglementați de Paynovate SA, care este emitentul Cardului OKTO. Acești termeni pot fi găsiți la adresa https://www.oktowallet.eu/ro/termeni-si-conditii-de-utilizare-a-cardului-oktopay-pentru-consumatori/.

PAYNOVATE SA (Număr de companie: 0506.763.929), cu sediul principal la Cantersteen, 47, Bruxelles, înregistrată în Belgia, este o societate autorizată de Banca Națională a Belgiei în calitate de instituție emitentă de monedă electronică în Belgia („PNVT”) în temeiul Actului din 26 martie 2018 privind statutul juridic și supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor emitente de monedă electronică, accesul la întreprinderea de prestatori de servicii de plată și la activitatea de emitere de monedă electronică și accesul la sistemele de plată („PSD2-Act”), cu licență emisă la data de 26-03-2019 , pentru emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată. Detalii despre licența PNVT pot fi găsite în următorul link: https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/controle-prudentiel/domaines-de-controle/etablissements-de-paiement-et-4.

 

6. Deschiderea unui portofel electronic OKTO

Atunci când deschideți un portofel electronic OKTO prin intermediul aplicației OKTO, solicitați deschiderea unui Cont pentru dumneavoastră cu autorizarea și aprobarea noastră și a EMI. Atunci când solicitați deschiderea unui cont pentru dumneavoastră, va trebui să acceptați toți Termenii și condițiile necesare și să ne furnizați următoarele informații pentru deschiderea unui cont de bază:

O adresă de e-mail valabilă și activă, care vă este atribuită în mod legitim și validată prin intermediul unei parole unice (OTP)

 • Numărul de telefon mobil la care sunteți titularul legitim și care este validat printr-o parolă unică (OTP)
 • Date de identificare (nume, data nașterii, adresă, număr de identificare)

Este posibil să trebuiască să vă actualizați contul de bază în standard, Premiu sau Cont Platinum pentru a putea utiliza toate serviciile și pentru a vă mări limitele contului. Aceasta înseamnă că vi se va cere să ne furnizați informații suplimentare, inclusiv o fotografie a cărții dumneavoastră naționale de identitate sau a pașaportului dumneavoastră, o selfie și o fotografie a unei facturi recente pentru utilități care vă confirmă adresa de reședință permanentă.

Pentru contul Premium și Platinum, putem solicita documentație suplimentară pentru a construi profilul economic și, dacă este necesar, pentru a identifica sursele de origine a banilor. Pentru detalii suplimentare privind actualizarea Contului de bază, vă rugăm să consultați nivelurile și limitele OKTO KYC/AML stabilite pe site-ul OKTO.

În special pentru utilizatorii din România:

Pentru utilizatorii din România, contul de bază nu este disponibil. Atunci când solicitați să deschideți un Cont OKTO prin intermediul Aplicației OKTO, va trebui să acceptați toți termenii și condițiile necesare și să ne furnizați informațiile menționate mai sus pentru deschiderea unui Cont Standard. Este posibil să trebuiască să vă actualizați contul Standard în Premium sau Cont Platinum pentru a putea utiliza toate serviciile și pentru a vă mări limitele contului oferindu-ne documentația corespunzătoare. Pentru detalii suplimentare privind actualizarea Contului Standard și documentația relevantă, vă rugăm să consultați nivelurile și limitele OKTO KYC/AML stabilite pe site-ul OKTO.

Pentru utilizatorii din România, în cazul în care solicitați deschiderea unui Cont Standard furnizând o carte de identitate națională sau un pașaport emis de orice altă autoritate decât autoritățile române, în care, prin urmare, nu există nici o referință la CNP (Cod Numeric Personal), nu vi se va permite să trimiteți fonduri și să utilizați portofelul electronic OKTO pentru a participa la activități de pariuri și jocuri de noroc.

Sunteți de acord să respectați orice solicitare suplimentară din partea noastră de informații suplimentare în acest scop și că veți furniza aceste informații cu promptitudine.

De asemenea, sunteți de acord că putem solicita sau obține, direct sau prin intermediul oricărei terțe părți, documentele sau informațiile necesare pentru validarea informațiilor pe care ni le-ați furnizat. Printre exemple se numără bazele de date comerciale sau alte surse de informații pe care le folosim pentru a ne respecta obligațiile legale în scopul verificării prealabile a diligenței clientului.

Este important ca detaliile dvs. să fie actualizate și să ne anunțați imediat dacă s-au schimbat informațiile pe care ni le-ați furnizat. Acest lucru este necesar pentru a evita o eventuală perturbare a furnizării serviciilor. Nu putem fi răspunzători pentru niciun prejudiciu financiar cauzat de nerespectarea obligației dumneavoastră de a face acest lucru. Vă vom solicita din timp în timp să confirmați exactitatea informațiilor dumneavoastră și, în unele cazuri, vă vom solicita să furnizați documente justificative suplimentare.

Pentru Contul de bază, trebuie să parcurgeți etapele de verificare necesare în conformitate cu Conturile și limitele OKTO stabilite pe site-ul OKTO, în termen de 30 de zile de la înregistrare, pentru a vă actualiza în Contul standard. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, avem dreptul, la discreția noastră, să vă blocăm contul OKTO și veți putea doar să vă actualizați contul. În cazul în care nu parcurgeți etapele de verificare de mai sus necesare pentru actualizarea contului dumneavoastră de bază în contul standard în termen de 30 de zile de la înregistrare, sunteți de acord ca soldul disponibil să fie anulat de Sureswipe din contul dumneavoastră, utilizând aceeași metodă de transfer ca și cea prin care a primit inițial fondurile, într-un termen rezonabil și excluzând orice comisioane de transfer sau alte taxe suportate de Sureswipe în conformitate cu Tariful Serviciilor pentru Consumători OKTO. În cazul în care transferul inițial a fost efectuat în numerar, vi se va solicita să furnizați un cont bancar activ al cărui beneficiar sunteți, pentru ca fondul inițial să fie returnat într-un termen rezonabil și fără comisioane de transfer sau alte taxe suportate de Sureswipe în conformitate cu Tariful Serviciilor pentru Consumători OKTO.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate OKTO.

 

7. Protejarea contului dvs.

Trebuie să luați măsurile corespunzătoare pentru a vă proteja contul împotriva utilizării abuzive. Trebuie să luați măsuri rezonabile pentru a vă asigura dispozitivele, obiectele, ID-urile, parolele necesare pentru a accesa contul dvs. OKTO. Ar trebui să vă PROTEJAȚI acreditările de securitate prin stocarea lor în siguranță. Vă recomandăm să vă modificați parola în mod regulat și să vă asigurați că aceasta nu este reutilizată în alte conturi online.

Pentru a asigura siguranța contului dvs. și a Serviciilor care vă sunt furnizate, sunteți de acord să faceți următoarele:

 • Încercați să ascundeți parola pentru a face greu pentru alții să o înțeleagă.
 • Încercați să evitați utilizarea ca o parolă informații care pot fi cunoscute de un număr de oameni, cum ar fi ziua dvs. de naștere, numărul de ID, numărul de telefon, sau o secvență de litere și numere care pot fi ușor ghicite.
 • Încercați să nu permiteți niciunui ochi indiscret să vă vadă introducând detaliile dvs. de conectare.
 • Abțineți-vă de la utilizarea oricărei funcționalități, fie că este specifică unui dispozitiv sau software, care vă permite să vă salvați (” memorați „) detaliile de conectare, deoarece acestea pot fi compromise.
 • Asigurați-vă că nu rămâneți conectat la contul dvs. după ce ați terminat de accesat Serviciile.
 • Nu permiteți altor persoane să utilizeze contul dvs. OKTO sau cardul OKTO.
 • Nu împărtășiți acreditările dvs. de securitate cu nimeni altcineva.

În unele cazuri, vă putem cere să autentificați o instrucțiune legată de contul dumneavoastră.

Acest lucru este necesar pentru a ne asigura că ne oferiți instrucțiunea. Aceasta ar putea include e-mailul și parola dumneavoastră pentru a vă conecta cu succes la contul dumneavoastră pentru a ne furniza instrucțiunile dumneavoastră.

În cazul în care acreditările dvs. de securitate sunt furate, pierdute, utilizate fără autorizație sau compromise, trebuie să contactați imediat support@oktopayments.com și să vă schimbați parola fără întârziere.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice interferență sau deteriorare a propriului dvs. sistem de computer care apare în legătură cu accesarea de către dvs. a acestui site web sau a oricărui alt site web. Trebuie să vă luați propriile precauții pentru a vă asigura că nu sunteți expus riscului de viruși sau alte forme de interferență care vă pot deteriora propriul sistem informatic.

 

8. Cum este protejat soldul contului dumneavoastră?

Atunci când se primesc bani de la dvs. pentru servicii, Sureswipe E.M.I. PLC va emite echivalentul în valoare de monedă electronică și îl va plasa în portofelul dvs. electronic. Banii echivalenți primiți de la dumneavoastră sunt depozitați într-un cont comun de protejare a clienților la o bancă din Uniunea Europeană, separat de banii proprii ai EMI. Acest lucru înseamnă că, în caz de insolvență, banii dvs. electronici nu vor fi folosiți pentru plata obligațiilor companiei. Banii dvs. sunt în siguranță și protejați în conformitate cu Reglementările privind banii electronici, care sunt concepute pentru a asigura siguranța fondurilor deținute în conturi de monedă electronică, cum ar fi Contul dvs. OKTO. Spre deosebire de bănci, nu se acordă împrumuturi de bani clienților, iar contul dumneavoastră nu este purtător de dobândă. În loc să vă protejați banii într-o schemă de garantare a depozitelor, care nu se aplică serviciilor noastre, banii dvs. sunt protejați de Sureswipe E.M.I.
Protejarea înseamnă că, prin lege, banii dumneavoastră sunt păstrați în conturi complet separate de conturile corporative care sunt utilizate pentru conducerea unei întreprinderi. Aceste fonduri se numesc „fonduri protejate”.  Aceasta înseamnă că, în caz de insolvență, banii dvs. electronici nu vor fi folosiți pentru plata obligațiilor EMI. Trebuie precizat faptul că contul (conturile) separat(e) va (vor) fi înființat(e), menținut(e) și gestionat(e) în conformitate cu normele și reglementările aplicabile. Instituția (instituțiile) bancară (bancare) va (vor) primi instrucțiuni privind transferul și tranzacția (tranzacțiile) banilor.

 

9. Cum puteți obține informații despre portofelul dumneavoastră electronic OKTO?

Vă puteți vizualiza extrasul de cont OKTO conectându-vă la contul OKTO. Toate tranzacțiile dvs. vor apărea în secțiunea istoricul tranzacțiilor din portofelul dvs. electronic OKTO. Puteți accesa istoricul tranzacțiilor atunci când vă conectați la contul dvs. OKTO și selectați fila/butonul de tranzacții.

Informațiile privind contul sunt disponibile timp de 5 ani după ce vă închideți Contul la noi. Vă recomandăm să nu dezactivați notificările de la noi, dar, dacă alegeți să faceți acest lucru, va trebui să vă verificați plățile în mod regulat pe aplicația OKTO App.

Trebuie să verificați periodic portofelul electronic OKTO și să ne anunțați imediat dacă vedeți o tranzacție care nu a fost autorizată de dvs. sau o plată care credeți că poate a fost efectuată incorect. Puteți face acest lucru în termen de cel mult 13 luni de la data tranzacției, în caz contrar, nu aveți dreptul la nicio corectare a erorilor sau la rambursarea fondurilor. Prin aceasta recunoașteți și sunteți de acord să vă revizuiți Tranzacțiile prin intermediul Contului OKTO, precum și secțiunea relevantă a istoricului tranzacțiilor și înțelegeți și acceptați că nu vi se vor trimite extrase de cont periodice, nici pe suport fizic, nici prin e-mail.

Soldul disponibil în contul dumneavoastră trebuie să fie întotdeauna pozitiv sau zero. În cazul în care portofelul dvs. electronic OKTO devine negativ ca urmare a anulării unei tranzacții sau a oricărei alte acțiuni, EMI vă poate solicita să rambursați soldul negativ în termen de șapte (7) zile lucrătoare. În caz contrar, vă vom închide contul OKTO și vom rezilia prezentul acord.

 

10. Adăugarea de bani în contul dumneavoastră OKTO

De fiecare dată când doriți să adăugați bani în portofelul dvs. electronic OKTO (încărcare), puteți selecta sursa de finanțare preferată. Puteți utiliza un card de debit pe care l-ați înregistrat la noi. Cardul de debit pe care îl veți folosi pentru a umple portofelul trebuie să fie pe numele dvs. De asemenea, puteți adăuga bani în portofelul dvs. OKTO prin efectuarea unui transfer bancar. Dacă utilizați un card sau un cont bancar într-o altă monedă pentru a suplimenta portofelul OKTO, furnizorul de card vă poate percepe o taxă. Pentru finanțarea contului dvs., puteți depune, de asemenea, numerar în oricare dintre punctele noastre de vânzare (dacă și în cazul în care sunt disponibile).

Atunci când adăugați bani în contul dumneavoastră, suma echivalentă de monedă electronică va fi emisă în euro sau în RON (disponibil doar în România). Banii electronici vor fi stocați în contul dvs. și îi puteți utiliza pentru tranzacțiile disponibile. Deocamdată, moneda electronică poate fi emisă doar în euro sau în RON (disponibilă doar în România).

Toți titularii de carduri de debit sunt supuși verificărilor de validare și autorizării de către emitentul cardului. Nu suntem responsabili în cazul în care emitentul cardului dvs. de plată refuză să autorizeze suplimentarea contului dvs. În acest caz, nu se vor adăuga bani în contul dvs. Acceptați că instituția de credit (sau intermediarul implicat în proces) poate inversa orice parte a fondurilor, din orice motiv; ca urmare, vom inversa imediat suma respectivă din portofelul electronic OKTO net de orice taxe de transfer sau alte taxe, utilizând aceeași metodă de transfer ca cea prin care ați adăugat inițial fondurile.

Soldul contului dvs. OKTO va fi întotdeauna utilizat pentru următoarea tranzacție de plată. În cazul în care nu doriți să utilizați soldul existent, ci mai degrabă să utilizați un sold dintr-o altă sursă de finanțare pentru următoarea plată, veți putea face acest lucru doar prin retragerea întregului sold curent al contului dvs. și apoi să utilizați cealaltă sursă de finanțare pentru a vă finanța contul cu monedă electronică proaspătă. Vă rugăm să actualizați informațiile privind finanțarea (și anume, numărul cardului de debit/de credit și data expirării).

Sureswipe și/sau noi putem limita sursele de finanțare care vă vor fi disponibile atunci când adăugați bani în contul dvs. OKTO pentru a atenua riscul potențial legat de utilizarea anumitor surse de finanțare. Orice astfel de limitare vă va fi comunicată înainte de executarea tranzacției, moment în care vi se va cere să furnizați o sursă alternativă de finanțare (de exemplu, utilizarea transferului bancar, spre deosebire de un card de debit).

Putem limita suma de bani din contul dumneavoastră, fie ca urmare a cerințelor legilor și reglementărilor privind combaterea spălării banilor, fie la discreția noastră rezonabilă (de exemplu, fără limitare, pentru a limita riscul de fraudă sau de credit). În niciun caz aceste limite nu vor depăși limitele maxime permise de legislația aplicabilă, inclusiv, în principal, de legislația împotriva spălării banilor.

Impunem limite ale sumei pe care doriți să o adăugați în portofelul dvs. electronic din motive legale și de securitate, în conformitate cu Nivelurile și Limitele OKTO KYC/AML, la care sunteți de acord să fiți obligat. În cazul în care doriți să adăugați mai mulți bani decât limita dvs., vă puteți actualiza contul și vi se va cere să ne furnizați câteva informații și documente suplimentare.

 

11. Primirea de bani în portofelul electronic OKTO

Primirea banilor în portofelul electronic OKTO poate avea loc după cum urmează:

 • Prin portofelul electronic OKTO al plătitorului către portofelul electronic OKTO al dvs. (tranzacție utilizator-utilizator)
 • Prin transferuri verificate de cont bancar (internet banking, telefon banking etc.)

Când primiți bani în contul dvs. de la un alt utilizator OKTO, tranzacția va apărea în istoricul tranzacțiilor din aplicația OKTO și va fi adăugată la soldul dvs. disponibil până la sfârșitul zilei lucrătoare în care au fost primite fondurile.

Pentru a primi fonduri de la o terță parte care nu are un cont OKTO prin transferuri bancare verificate, terța parte trebuie să furnizeze toate informațiile necesare pentru remiterea fondurilor, inclusiv identitatea destinatarului – dumneavoastră (de exemplu, numele și prenumele titularului contului OKTO care va primi fondurile, numărul de referință sau orice alte informații solicitate). În cazul în care transferul de fonduri către dvs. nu îndeplinește toate cerințele legale, de conformitate sau de altă natură, cum ar fi cele menționate mai sus, tranzacția poate fi suspendată până la colectarea tuturor informațiilor necesare sau poate fi anulată. În cazul în care tranzacția de remitere este anulată, fondurile remise nu vor fi creditate în contul dvs., iar fondurile remise vor fi trimise înapoi în contul terțului expeditor, după ce toate cheltuielile sau costurile apărute în timpul tranzacției au fost deduse.

Banii pe care îi primiți pot fi supuși inversării. Sunteți de acord că, în cazul în care persoana care vă trimite banii sau prestatorul de servicii relevant inversează suma, Sureswipe va deduce suma din contul dumneavoastră OKTO.

Sureswipe și/sau noi pot impune limitări privind primirea de bani în contul dvs. OKTO, pentru a respecta legile și reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor sau la discreția rezonabilă a Sureswipe și/sau a noastră (de exemplu, fără limitare, pentru a limita frauda sau riscul de credit). În niciun caz aceste limite nu vor depăși limitele maxime permise stabilite de legislația aplicabilă, inclusiv, în principal, de legislația privind combaterea spălării banilor. Orice astfel de limite pot fi vizualizate în detaliile contului dumneavoastră.

Impunem limite de primire pentru toate Conturile în conformitate cu nivelurile și limitele OKTO KYC/AML, la care sunteți de acord să vă supuneți. În cazul în care doriți să primiți mai mulți bani decât limita dvs., vă puteți actualiza contul și vi se va cere să ne furnizați câteva informații și documente suplimentare.

 

12. Retragerea/răscumpărarea de bani electronici din portofelul dumneavoastră electronic OKTO

Puteți răscumpăra bani din portofelul dvs. electronic OKTO, transferând fondurile relevante direct într-un cont bancar pe numele dvs. sau pe cardul dvs. de debit pe care îl specificați în secțiunea „Retragere de bani” și urmați instrucțiunile. Rețineți că, dacă trimiteți banii pe cardul dvs. de debit și doriți să îi retrageți în numerar, prestatorul de servicii de plată vă va percepe o taxă. Pentru retrageri se aplică taxe. Taxele sunt dezvăluite în avans de fiecare dată când inițiați o retragere.

Când ne dați instrucțiuni de a transfera orice sumă din soldul OKTO, sunteți de acord să ne autorizați să transferăm banii electronici în contul bancar sau în cardul de debit în numele dvs. până la sfârșitul următoarei Zi lucrătoare. Transferul poate fi efectuat numai către o sursă de finanțare existentă care a fost confirmată ca fiind a dvs. Ne puteți instrui să retragem orice sumă din soldul OKTO în moneda în care soldul este menținut atât timp cât sursa de finanțare poate accepta plăți exprimate în moneda contului dvs. Portofelele electronice sunt oferite doar în euro sau în RON (disponibile doar în România) și nu oferă deocamdată conversie valutară.

În anumite situații, o retragere/răscumpărare de fonduri poate întârzia pentru a se conforma cu obligațiile de combatere a spălării banilor și cu alte obligații legale. Putem, de asemenea, să întârziem o retragere/răscumpărare pentru a vă proteja pe dumneavoastră, pe alți utilizatori și pe noi înșine de pierderi sau dacă trebuie să confirmăm că dumneavoastră sunteți cel care a autorizat retragerea.

Retragerile dvs. sunt supuse unor limite în conformitate cu nivelurile și limitele OKTO KYC/AML, la care sunteți de acord să fiți supus. S-ar putea să fie necesar să vă actualizați contul pentru a putea retrage mai mulți bani decât limitele specificate prin completarea pașilor necesari stabiliți în nivelurile și limitele OKTO KYC/AML. Aceasta înseamnă că vi se va cere să ne furnizați informații și documente suplimentare.

 

13. Trimiterea de bani din portofelul dvs. OKTO

Odată ce trimiteți un ordin de plată, considerăm că v-ați dat consimțământul și ne-ați autorizat să executăm Tranzacția.

Puteți trimite bani către alți utilizatori OKTO instantaneu în secțiunea „SEND”, alegeți un destinatar din contactele telefonice și urmați instrucțiunile pentru a finaliza transferul. Cealaltă persoană va primi plata imediat. Aveți opțiunea de a trimite bani în euro sau RON (disponibil numai în România).

Trebuie să aveți suficiente fonduri disponibile în Contul dvs. pentru a acoperi valoarea oricărei tranzacții pe care o efectuați plus orice taxe suplimentare. Ne rezervăm dreptul de a nu încheia o tranzacție până când aceasta nu primește fonduri disponibile.

Atunci când efectuați un transfer, asigurați-vă că detaliile persoanei pe care doriți să o plătiți sunt corecte. În caz contrar, plata poate fi amânată sau vă puteți pierde banii dacă îi trimiteți într-un cont greșit. Asigurați-vă că cunoașteți persoana căreia îi efectuați o plată. Dacă cineva vă solicită o plată, asigurați-vă că știți cine este și pentru ce este plata pentru a preveni să fiți victima unei escrocherii.

Nu suntem responsabili pentru banii trimiși către un destinatar greșit ca urmare a informațiilor incorecte furnizate de dumneavoastră. Dacă ne-ați furnizat informații greșite, ne puteți cere să vă ajutăm în recuperarea banilor, dar nu vă putem garanta că aceste eforturi vor avea succes.

De asemenea, puteți trimite bani din contul dvs. OKTO către Comercianți, selectând (click) butonul relevant („Plătiți cu OKTO”/sau orice alt cuvânt sau frază corespunzătoare) de pe site-ul comerciantului sau urmând alte opțiuni de verificare care vă permit să ne furnizați instrucțiuni de plată. Puteți utiliza, de asemenea, metode alternative, deoarece acestea pot fi instruite, din când în când, atunci când sunteți în procesul de depunere a unei instrucțiuni de plată. Veți completa toate informațiile necesare (câmpuri obligatorii) în procesul de plată relevant și veți efectua ordinul de plată utilizând contul dvs. OKTO.

Prin trimiterea de fonduri către un comerciant, permiteți comerciantului să prelucreze și să finalizeze tranzacția. În ciuda acțiunii dumneavoastră și a disponibilității imediate a monedei electronice pentru comerciant, un comerciant poate alege să întârzie procesarea tranzacției din motive care nu ne sunt cunoscute.

În special pentru utilizatorii din România:

În ceea ce privește plățile și trimiterea de fonduri către Comercianți, dacă sunteți angajat al unui operator de jocuri de noroc, nu vi se permite să trimiteți fonduri și să utilizați portofelul electronic OKTO pentru a participa la activități de pariuri sau jocuri găzduite de operatorul de jocuri de noroc la care sunteți angajat.

Cu toate acestea, limitarea de mai sus nu se aplică utilizării portofelului dvs. electronic OKTO pentru a participa la activități de pariuri sau jocuri găzduite de orice alt operator de jocuri de noroc la care nu sunteți angajat.

Nu avem control asupra produselor sau serviciilor care sunt plătite cu serviciile OKTO, deoarece acționăm doar ca intermediari independenți. Lipsa controlului indică faptul că nu putem confirma legalitatea și nu ne asumăm responsabilitatea și răspunderea potențială care decurg din legalitatea produselor sau serviciilor care sunt plătite cu/prin utilizarea Serviciilor.

Putem impune o limită la trimiterea de bani din Contul dvs., fie ca urmare a cerințelor legilor și reglementărilor privind combaterea spălării banilor, fie la discreția noastră rezonabilă (de exemplu, fără limitare, pentru a limita riscul de fraudă sau de credit). În niciun caz aceste limite nu vor depăși limitele maxime permise de legislația aplicabilă, inclusiv, în principal, de legislația împotriva spălării banilor.

Impunem limite de trimitere pentru toate Conturile în conformitate cu nivelurile și limitele OKTO KYC/AML, la care sunteți de acord să vă supuneți. În cazul în care doriți să trimiteți mai mulți bani decât limita dvs., vă puteți actualiza Contul completând pasul necesar stabilit în nivelurile și limitele OKTO KYC/AML și vi se va solicita să ne furnizați câteva informații și documente suplimentare.

 

14. Cursuri de schimb

În acest moment, nu se oferă servicii de conversie valutară. Nu se aplică cursuri de schimb.

 

15. Autorizarea și executarea tranzacției dvs. cu cardul OKTO

Puteți autoriza o tranzacție cu cardul dvs. OKTO prin:

 • Efectuarea de plăți prin introducerea detaliilor cardului dvs. OKTO la un comerciant (numărul cardului, data de expirare și numărul CVV).
 • A permite unui comerciant să treacă banda magnetică a cardului și să semneze bonul de casă corespunzător.
 • Efectuarea unei „tranzacții fără contact” prin atingerea cardului OKTO la un terminal (nu este necesar un cod PIN pentru tranzacțiile fără contact până la o anumită sumă).
 • Inserarea cardului OKTO în cititorul electronic de carduri pentru tranzacțiile care necesită PIN-ul dumneavoastră.
 • Furnizarea numărului cardului OKTO și a altor detalii care consimt la inițierea ordinelor de plată pentru debitarea contului dvs. atunci când încheiați un acord cu un serviciu

Dacă întreprindeți aceste acțiuni, vom lua în considerare faptul că ne dați consimțământul de a executa o tranzacție prin intermediul cardului dvs. OKTO, cu excepția cazului în care ne anunțați că banii au fost furați din contul dvs. Pentru taxele legate de utilizarea cardului, vă rugăm să consultați taxele noastre la Tariful serviciilor pentru consumatori OKTO.

Nu puteți efectua plăți sau utiliza cardul OKTO după ce acesta a expirat. Data expirării este tipărită pe card. Nu veți putea folosi cardul OKTO în ziua următoare datei de expirare. Cu toate acestea, veți putea în continuare să primiți și să trimiteți fonduri de la și către contul OKTO asociat cardului.

Puteți contacta support@oktopayments.com pentru a solicita reînnoirea cardului dumneavoastră, cu condiția să faceți acest lucru cu 14 zile înainte de data de expirare imprimată pe cardul dvs. Putem să vă trimitem un card reînnoit pentru un card expirat, chiar dacă nu ați solicitat unul. Pentru înlocuirea cardului se percepe o taxă. Pentru informații suplimentare privind utilizarea cardului dvs. OKTO, vă rugăm să accesați următorul link: Termeni și condiții de utilizare a Cardului pentru consumatori.

 

16. Taxe

Percepem taxe pentru Serviciile noastre, așa cum se menționează în tariful serviciilor pentru consumători OKTO stabilit pe site-ul OKTO. Nu suntem responsabili pentru a determina taxele aplicabile legate de Tranzacția dvs. și nici nu suntem responsabili pentru a colecta raportarea și a remite orice taxe care decurg din orice Tranzacție. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă să stabiliți taxele aplicabile unei tranzacții și să colectați, să raportați și să transferați soldurile fiscale rezultate din orice tranzacție către autoritatea fiscală competentă. În cazul în care o tranzacție sau o plată vă impune să plătiți o taxă, vă vom dezvălui această taxă la momentul instrucțiunii de plată.

Toate taxele devin exigibile și plătibile la utilizarea Serviciilor de către dvs. Avem dreptul de a primi toate sumele datorate și plătibile față de dvs. prin debitarea directă și, ulterior, prin reducerea soldului contului dvs. fără nicio notificare specifică. Odată cu acceptarea acestui Acord, ne mandatați în mod explicit și necondiționat pentru primirea și/sau compensarea acestor sume prin debitarea echivalentă a contului dvs. OKTO. Orice sumă care a devenit exigibilă și plătibilă și care nu a fost achitată din cauza soldului insuficient se reține cu prioritate din orice alt debit, o dată și în măsura în care soldul disponibil este suficient sau compensat, dacă este cazul.

Nu vom procesa tranzacția dvs. până când nu vom primi taxele de la dvs. Nu puteți deduce nicio sumă din onorariile noastre.

Este posibil să percepem o taxă pentru serviciile suplimentare pe care le furnizăm în afara acestui Acord. Vă vom notifica dacă există taxe aplicabile atunci când solicitați serviciul specific.

Nu suntem responsabili pentru comisioanele asociate unei bănci sau unui alt prestator de servicii de plată pentru procesarea plăților de la dvs. către noi. Orice taxe percepute de terți vor fi deduse de către Sureswipe înainte de a vă credita soldul rămas.

 

17. Anularea unei plăți

Nu puteți anula sau revoca o instrucțiune de plată care a fost deja primită de noi și nici nu vă puteți retrage consimțământul de a executa o tranzacție.

Puteți anula o instrucțiune de plată numai în cazul unei plăți recurente (dacă este disponibilă) și în cazul în care instrucțiunea de anulare este dată cel puțin până la sfârșitul zilei lucrătoare care precede ziua în care următoarea plată recurentă este scadentă.

 

18. Cât timp va dura tranzacția?

Plățile între utilizatorii OKTO se fac instantaneu și banii sunt disponibili la momentul transferului.

Dacă dați instrucțiuni de plată după ora-limită (5.00 p.m. Ora Europei de Est – UTC+ 2) plata va fi executată în următoarea zi lucrătoare.

Puteți avea opțiunea de a ne da instrucțiuni pentru a efectua o plată la o dată ulterioară. În acest caz, banii vor părăsi contul dvs. în acea zi.

 

19. Dacă o plată a fost trimisă în contul greșit, nu a fost trimisă deloc sau a fost întârziată

Încercăm să procesăm plățile dvs. în mod corect și în timp util, dar uneori lucrurile merg prost, iar o plată ar putea fi întârziată, să fie de sumă incorectă sau să nu fie primită de persoana pe care ați vrut să o plătiți.

Dacă o persoană nu a primit banii pe care li i-ați trimis, nu vom fi responsabili dacă am procesat plata corect, dar ne-ați dat detaliile greșite.

Dacă plata nu a fost primită sau a fost întârziată, iar plătitorul se află în SEE, anunțați-ne prin trimiterea unui e-mail la support@oktopayments.com în termen de cel mult 13 luni de la data la care suma a fost luată din contul dvs.

În cazul în care banii nu au fost primiți în cont, iar motivul a fost greșeala noastră, atunci vom rambursa plata înapoi în contul dvs., inclusiv toate taxele plătite ca urmare a greșelii noastre. Dacă este posibil, vom restabili contul dvs. la starea în care ar fi fost dacă tranzacția nu ar fi avut loc.

 

20. Refuzul executării unei tranzacții

Putem refuza să executăm orice tip de tranzacție în următoarele cazuri:

 • Nu aveți suficienți bani în Soldul disponibil.
 • Nu ne furnizați toate informațiile obligatorii solicitate într-o instrucțiune de plată.
 • Tranzacția depășește limitele aplicabile, astfel cum sunt definite în prezentul document.
 • Avem un motiv să credem că activitatea încalcă acești Termeni și condiții.
 • Dacă avem o obligație legală sau de reglementare care ne împiedică să efectuăm plata sau dacă ni se cere să efectuăm verificări suplimentare
 • În cazul în care o terță parte ne împiedică să efectuăm plata (de exemplu, Visa și/sau Mastercard nu permit o plată sau o retragere).
 • Dacă aveți datorii către Sureswipe și/sau noi și trebuie să restituim suma datorată de dumneavoastră.
 • Dacă contul dumneavoastră are restricții specifice.
 • Dacă contul dumneavoastră este blocat din orice alt motiv.

Putem refuza executarea oricărei tranzacții din orice motiv, fără limitare. Cu condiția ca acest lucru să nu fie interzis de nicio lege aplicabilă, vom fi obligați să furnizăm informații cu privire la motivul pentru care a luat măsuri, la cauzele care au determinat-o și la orice măsură de remediere pe care o puteți lua pentru a rezolva problema refuzului, dacă este posibil.

Sunteți de acord că putem, de asemenea, să suspendăm executarea unei Tranzacții, care, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv, poate fi considerată în mod rezonabil ca fiind peste nivelurile de risc acceptabile, iar dumneavoastră veți fi notificat pentru o astfel de măsură. În cazul în care riscul excesiv este eliminat, suspendarea va fi ridicată, permițând executarea tranzacției.

 

21. Rambursări în contul dumneavoastră

În cazul în care o persoană nu a primit banii pe care i-ați trimis, iar acest lucru nu se datorează unei greșeli din partea noastră, vom încerca să rambursăm banii înapoi în contul dumneavoastră, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Nu vom rambursa plata dacă:

1. Elementele de securitate personalizate sunt pierdute, furate sau însușite ilegal. Pentru plățile neautorizate în cazul cărora credem că ar fi trebuit să aveți cunoștință de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată, veți fi răspunzător pentru primii 50 EUR. Nu vă vom trage la răspundere pentru primii 50 EUR în cazul în care plata neautorizată a fost cauzată fie de noi, fie de EMI și/sau de o terță parte care desfășoară activități în numele nostru. Răspunderea dvs. pentru primii 50 EUR nu se aplică nici în cazul tranzacțiilor neautorizate efectuate după ce ne-ați notificat că portofelul dvs. electronic OKTO ar fi fost compromis,

2. dacă credem că ați acționat fraudulos,

3. dacă nu ne informați rapid cu privire la pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a elementelor dumneavoastră de securitate sau la accesul la contul dumneavoastră OKTO,

4. dacă operațiunea de plată a fost neautorizată, dar ați acționat cu intenție, din neglijență gravă sau fără diligența necesară,

5. dacă nu ne informați cu privire la tranzacția neautorizată sau finalizată incorect în termen de treisprezece (13) luni de la data operațiunii de plată.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica de rambursare.

Vom încerca să rectificăm toate erorile care pot proveni din sistemul nostru, cu excepția cazului în care ați încercat să executați tranzacția eronată într-un moment în care utilizatorii știau că sistemul nu funcționează corespunzător, fie din cauza unor probleme de întreținere, fie din cauza unor probleme tehnice nerezolvate.

 

22. Dacă cineva fură bani din contul dumneavoastră

Dacă aveți motive să credeți că o persoană a furat bani din contul dumneavoastră, trebuie să ne informați cât mai curând posibil și nu mai târziu de 13 luni de la data la care banii au fost luați din contul dumneavoastră. Sureswipe și/sau noi vom rambursa banii în contul dumneavoastră dacă se aplică oricare dintre următoarele situații:

 • Nu a existat nicio modalitate de a ști că datele dumneavoastră de securitate riscă să fie utilizate în mod abuziv.
 • Plata a avut loc din cauza neglijenței noastre și/sau a Sureswipe.
 • Plata a fost efectuată după ce ne-ați spus că cineva vă cunoștea acreditările de securitate sau dacă nu v-am oferit o modalitate de a ne spune acest lucru.

Vă vom rambursa orice taxă pe care a trebuit să o plătiți ca urmare a plății neautorizate.

Nu vom rambursa nicio sumă de bani în cazul în care ați acționat fraudulos sau nu ați reușit să vă păstrați în siguranță prerogativele de securitate ale OKTO App. De asemenea, nu vom face nicio rambursare dacă ați acordat cuiva cardul OKTO Pin și acesta a efectuat o plată utilizând cardul dumneavoastră fără a ști acest lucru.

 

23. Schimbarea PIN

Dacă uitați codul PIN al cardului OKTO sau al contului OKTO, puteți recupera acest lucru pe aplicația OKTO.

 

24. Anularea cardului

În cazul în care contul dumneavoastră este închis, este responsabilitatea dumneavoastră să distrugeți cardul asociat.

Dacă doriți să vă anulați cardul sau să îl raportați ca fiind pierdut sau furat, trebuie să ne contactați imediat prin e-mail la support@oktopayments.com. Cardurile înlocuitoare vor fi trimise la cea mai recentă adresă pe care ne-ați înregistrat-o. Cardurile de înlocuire fac obiectul unei taxe de înlocuire a cardului.

Dacă ați găsit cardul pe care l-ați raportat ca fiind pierdut sau furat, trebuie să îl distrugeți.

 

25. Închiderea contului OKTO

Puteți să vă închideți contul în orice moment pe aplicația OKTO. Mergeți la setare, selectați „Cont” și apoi „Close Account”. Veți fi informat prin intermediul aplicației OKTO, precum și prin e-mail, că cererea dvs. a fost primită și că a fost inițiat procesul de „închidere a contului”. După acest punct, nu vă veți putea conecta la aplicația OKTO. Acceptați ca contul dumneavoastră să rămână în curs de verificare până când vă informăm cu privire la rezultatul verificării. Vă rugăm să vă asigurați că toate soldurile disponibile în portofelul dumneavoastră electronic sunt retrase înainte de cererea de închidere a contului dumneavoastră.

Nu trebuie să vă închideți portofelul electronic OKTO pentru a evita o investigație. Dacă încercați să faceți acest lucru, Sureswipe și/sau ne putem păstra banii până la finalizarea completă a investigației, pentru a ne proteja interesele și pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

În cazul în care vă închideți contul, sunteți de acord cu următoarele:

1. Nu veți putea beneficia de serviciile OKTO și orice drepturi care vă sunt acordate pentru utilizarea serviciilor și, în conformitate cu prezentul acord, încetează imediat.
2. Veți renunța la orice beneficii nemonetare, cum ar fi bonusuri, cupoane și/sau vouchere (dacă este cazul).
3. Orice tranzacție în așteptare va fi anulată și orice instrucțiuni pentru plăți recurente (dacă sunt disponibile) vor fi anulate.
4. Prezentul acord va fi reziliat, cu excepția cazului în care și atât timp cât avem nevoie pentru a ne ocupa de închiderea contului dvs. și pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.
5. Avem dreptul de a reține soldul din contul dvs. pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice de la data închiderii contului dvs., pentru a ne proteja pe noi înșine și pe orice terță parte împotriva oricăror potențiale pretenții de stornare, amenzi, penalități și alte obligații care rezultă din utilizarea contului dvs. în perioada în care acesta a fost activ. După această perioadă, veți putea retrage orice fonduri necontestate.
6. După închiderea contului dvs. veți rămâne răspunzător pentru orice obligații restante legate de contul dvs. înainte de închidere.

 

26. Încetarea sau suspendarea serviciilor noastre la discreția noastră

Putem rezilia Serviciile noastre în temeiul prezentului Acord în orice moment prin închiderea sau blocarea contului dvs. la propria noastră discreție în circumstanțe excepționale, inclusiv:

 • Dacă avem motive întemeiate să credem că ați putea să acționați fraudulos.
 • În cazul în care credem că ați furnizat informații false sau înșelătoare
 • Dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
 • Dacă nu ne-ați furnizat informațiile, trebuie să ne îndeplinim obligațiile legale sau dacă ne-ați furnizat informații incorecte.
 • Dacă nu reușim să vă verificăm identitatea sau alte informații pe care le avem
 • În cazul în care ați încălcat acești Termeni și condiții de utilizare într-un mod grav sau într-un mod care ne dă dreptul să vă închidem contul.
 • Dacă avem motive să credem că utilizați aplicația OKTO într-un mod care ar putea fi dăunător pentru sistemele noastre.
 • În cazul în care avem un motiv întemeiat să credem că, dacă vom continua să vă oferim Serviciile, acest lucru ne-ar putea afecta reputația.
 • Dacă refuzați să returnați banii pe care ni-i datorați într-o perioadă de timp rezonabilă.
 • În cazul în care trebuie să facem acest lucru pentru a îndeplini instrucțiunile autorităților guvernamentale în cadrul competențelor lor legale.
 • Dacă nu vă utilizați contul timp de doi ani și nu putem comunica cu dvs. în această perioadă.
 • Dacă suspectăm că contul dvs. a fost accesat fără autorizația dvs. sau dacă suntem îngrijorați de securitatea contului dvs.
 • Dacă avem motive întemeiate să credem că desfășurați o activitate interzisă sau ilegală.

Vă vom anunța atunci când vă blocăm contul, inclusiv motivele pentru acest lucru, dacă legea ne permite să facem acest lucru. Vă vom debloca contul de îndată ce nu există motivele blocării contului.

* Dacă Sureswipe deține monedă electronică pentru dumneavoastră mai mult de doi ani fără nicio activitate în cont, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta pentru a răscumpăra moneda electronică și pentru a vă returna fondurile corespunzătoare. Dacă nu suntem în măsură să vă contactăm, Sureswipe poate răscumpăra moneda electronică și trimite fondurile corespunzătoare, mai puțin eventualele costuri suportate, în ultimul cont bancar cunoscut pe care îl deținem pentru dumneavoastră.

Sureswipe are, de asemenea, dreptul de a vă închide contul și de a rezilia acest acord, chiar dacă condițiile menționate mai sus nu sunt îndeplinite și fără motiv, prin transmiterea unui preaviz de 2 luni titularului de cont. În acest caz, Sureswipe vă poate oferi (dar nu este obligată) un motiv pentru a alege să vă închidă contul și vă va permite să retrageți orice fonduri care nu sunt blocate din orice alt motiv.

 

27. Confidențialitatea

Ne angajăm să nu comunicăm în niciun moment niciunei persoane niciuna dintre informațiile dumneavoastră confidențiale, cu excepția următoarelor situații:

 • angajaților, funcționarilor, reprezentanților sau consilierilor noștri care trebuie să cunoască aceste informații în scopul exercitării drepturilor noastre sau al îndeplinirii obligațiilor care ne revin în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta. Ne vom asigura că angajații, funcționarii, reprezentanții sau consilierii noștri cărora le comunicăm informațiile dumneavoastră confidențiale respectă prezenta clauză; și
 • în conformitate cu legea, o instanță competentă sau orice autoritate guvernamentală sau de reglementare

 

28. Informații generale

Pentru ca un contract să fie executoriu din punct de vedere juridic, trebuie să existe o ofertă și o acceptare. Prezentul acord constituie oferta noastră de a vă pune la dispoziție serviciile, iar acceptarea de către dvs. a prezentului acord constituie acceptarea acestei oferte.

În cazul în care nu insistăm imediat că faceți tot ceea ce aveți de făcut în temeiul prezentului acord sau dacă întârziem luarea de măsuri împotriva dumneavoastră în legătură cu încălcarea de către dumneavoastră a prezentului acord, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să faceți aceste lucruri și nu ne va împiedica să luăm măsuri împotriva dumneavoastră la o dată ulterioară.

Nu avem nicio răspundere față de dumneavoastră în temeiul prezentului acord sau al oricărui contract în cazul în care suntem împiedicați sau întârziați să ne îndeplinim obligațiile care ne revin în temeiul prezentului acord sau să ne desfășurăm activitatea, prin acte, evenimente, omisiuni sau accidente care nu pot fi controlate în mod rezonabil de noi, inclusiv, fără a se limita la, greve, blocaje sau alte litigii industriale (care implică noi sau orice altă parte), incapacitatea unui serviciu de utilități, a unei rețele de transport sau de telecomunicații, calamitate, război, revolte, mișcări civile, daune răuvoitoare, respectarea oricărei legi sau a oricărui ordin guvernamental, normă, reglementare sau direcție, accident, defectarea unor instalații sau utilaje, incendii, inundații, furtuni sau neîndeplinirea obligațiilor de către subcontractanți, cu condiția să fiți informat cu privire la un astfel de eveniment și la durata preconizată a acestuia.

Fiecare dintre subclauze, clauze și alineate ale prezentului acord funcționează separat. În cazul în care o instanță sau o autoritate relevantă decide că oricare dintre acestea este ilegală, celelalte subclauze, clauze și alineate rămân în vigoare și produc efecte depline.

Nicio dispoziție din prezentul acord nu este destinată și nu va funcționa pentru a crea o societate în nume colectiv sau o asociație în participațiune între dumneavoastră și noi sau pentru a autoriza vreuna dintre părți să acționeze în calitate de mandatar pentru cealaltă parte și niciuna dintre părți nu va avea competența de a acționa în numele sau în contul celeilalte părți sau de a o angaja în vreun fel (inclusiv, dar fără a se limita la, depunerea oricărei reprezentări sau garanții, asumarea oricărei obligații sau răspunderi și exercitarea oricărui drept sau putere).

Ne putem transfera drepturile și obligațiile care ne revin în temeiul prezentului acord unei alte organizații, fără consimțământul dumneavoastră. Vă vom comunica întotdeauna în scris dacă acest lucru se întâmplă și ne vom asigura că transferul nu va afecta drepturile dumneavoastră în temeiul prezentului acord.

Acest acord este încheiat între dumneavoastră și noi. Nicio altă persoană nu are dreptul de a pune în aplicare vreuna dintre clauzele sale.

Prezentul acord și toate aspectele care decurg din acesta, precum și orice litigiu apărut între părți în legătură cu acordul sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Cipru. Orice procedură judiciară care rezultă din acord sau care are legătură cu acesta este supusă spre soluționare instanțelor competente, după cum urmează: (I) în cazul unei acțiuni în justiție intentate de noi împotriva consumatorului, instanțele din statul membru pe teritoriul căruia aveți domiciliul; (II) în cazul unei acțiuni în justiție intentate de dumneavoastră împotriva noastră, fie în fața instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia avem domiciliul, fie în fața instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia aveți domiciliul. Cu toate acestea, acest lucru nu ne va împiedica să intentăm orice acțiune în fața instanțelor din orice altă jurisdicție pentru măsuri punitive sau măsuri similare.

 

29. Depunerea unei plângeri

Dacă nu sunteți mulțumit de furnizarea serviciilor noastre, vă rugăm să ne contactați la support@oktopayments.com support@oktopay.eu sau să trimiteți formularul online, iar un reprezentant pentru clienți va emite un tichet cu referire la problema litigiului. Luăm în serios plângerile clienților noștri. Dacă primim o reclamație din partea dumneavoastră, vom încerca să o soluționăm în termen de 15 zile lucrătoare. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată în termen de 15 zile lucrătoare, vă vom trimite un răspuns în care vă vom prezenta motivele întârzierii, inclusiv data până la care vă vom oferi răspunsul final. În orice caz, răspunsul final nu va depăși 35 zile lucrătoare.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru final sau doriți să faceți o plângere cu privire la furnizarea serviciilor noastre direct către Sureswipe E.M.I PLC (operând sub denumirea Revsto) sub a cărui licență sunt furnizate serviciile de bani electronici, vă rugăm să trimiteți un e-mail la complaints@revsto.com. În plus, vă puteți adresa următoarelor organisme de soluționare alternativă a litigiilor:

Ombudsmanul financiar al Republicii Cipru:
Adresă: Lord Byron Avenue 13 , 1096 Nicosia Telefon: + 357 22848900
Fax (Fax): + 357 22660584, + 357 22660118
Website: www.financialombudsman.gov.cy
E-mailuri:
Ombudsmanul financiar: fin.ombudsman@financialombudsman.gov.cy
Plângeri: complaints@financialombudsman.gov.cy

Banca Centrală a Ciprului (Central Bank of Cyprus):
Adresă: Kennedy Avenue 80 , 1076
Nicosia Telefon: + 357 22714100
Facsimil (Fax): +357 22714959
Website: www.centralbank.cy

Centrul cipriot de protecție al consumatorilor pentru soluționarea alternativă a litigiilor:

Adresă: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, Etajul 8, Agioi Omologites, 1082 Nicosia Telefon: + 357 22519741
Facsimil (Fax): +357 22318214 Email: secretariat@adrcyprus.com
Website: www.adrcyprus.com

În funcție de țara dumneavoastră de reședință, puteți apela la alte organisme de soluționare alternativă a litigiilor care există în întreaga UE. Puteți găsi o entitate de soluționare alternativă a litigiilor în țara dumneavoastră vizitând https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN.

 

30. Restricții privind utilizarea serviciilor OKTO

Serviciile nu trebuie utilizate, direct sau indirect, pentru următoarele activități restricționate:

 • Dacă se încalcă prezentul acord de utilizare, politica de utilizare acceptabilă a OKTO, politica de confidențialitate sau orice alte politici.
 • Dacă se încalcă orice lege, regulament, directivă, statut sau contract în legătură cu Serviciile primite, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, legile și regulamentele privind combaterea spălării banilor, protecția consumatorilor și a datelor cu caracter personal, Legea privind instituțiile emitente de monedă electronică și directivele acesteia.
 • Dacă utilizați instrumente și mecanisme pentru a vă ascunde identitatea și localizarea online (utilizarea de proxy și a altor tehnici de anonimizare).
 • Constituirea și menținerea unui cont cu sold negativ.
 • Angajarea în activități (în conformitate cu informațiile pe care le deținem) care ne pot prezenta un risc sporit de fraudă sau de expunere la risc de credit sau care ne conduc la gestionarea unui număr disproporționat de cereri de despăgubire soluționate în favoarea reclamantului.
 • Utilizarea Serviciilor într-un mod care duce la plângeri, litigii, reclamații, anulări, taxe, amenzi, penalități și alte răspunderi față de noi, EMI, un alt Utilizator sau o terță parte.
 • Utilizarea serviciilor OKTO în scopuri ilegale.
 • Dacă facilitați, în mod intenționat sau neintenționat, orice rutine de programare a calculatorului rău intenționate care pot cauza daune, pot interfera în mod dăunător, pot capta sau fura în mod clandestin orice sistem, date sau informații.
 • Utilizarea intenționată sau neintenționată a unui dispozitiv automat sau a unui proces manual pentru a monitoriza sau a copia site-ul fără permisiunea scrisă prealabilă.
 • Dacă utilizați orice dispozitiv și/sau software care a afectat în mod intenționat sau neintenționat funcționarea corectă a aplicației OKTO și/sau a site-ului web.
 • Încălcarea drepturilor de autor, brevetelor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a drepturilor de publicitate sau de confidențialitate ale noastre sau ale unor terțe părți.
 • Furnizarea de informații false, inexacte sau înșelătoare.
 • Dacă trimiteți sau primiți ceea ce credem în mod rezonabil că ar putea fi fonduri frauduloase sau neautorizate
 • Dacă refuzați să cooperați la o investigație sau să confirmați identitatea dumneavoastră sau orice informație pe care ne-o furnizați.
 • Dacă controlați un Cont care este legat de un alt Cont care a desfășurat oricare dintre aceste activități restricționate.
 • Utilizarea Serviciilor într-un mod în care Visa și/sau MasterCard sau orice altă rețea de transfer electronic de fonduri consideră în mod rezonabil că reprezintă un abuz al sistemului de carduri sau o încălcare a regulilor asociației de carduri sau ale rețelei.
 • Utilizarea Serviciilor într-un mod care reprezintă un abuz al sistemului de carduri sau o încălcare a asociației sau a rețelei de carduri.
 • Utilizarea Serviciilor într-un mod în care credem în mod rezonabil că ne-ar putea afecta capacitatea de a furniza Serviciile noastre.
 • Dacă controlați sau utilizați un cont OKTO care nu este al dumneavoastră.
 • Dacă furnizați acreditările dumneavoastră sau acreditările de securitate oricărei alte persoane.
 • Dacă permiteți oricui altcuiva să acceseze sau să utilizeze contul dumneavoastră sau cardul OKTO.
 • Dacă hărțuiți și/sau amenințați angajații, agenții sau alți reprezentanți ai noștri.

În cazul în care utilizați Serviciile pentru serviciile restricționate de mai sus și/sau într-un mod care are ca rezultat plângeri, litigii, revendicări, anulări, taxe, amenzi, penalități și alte răspunderi față de noi, EMI, un alt Utilizator sau o terță parte, puteți fi răspunzător pentru activitățile restricționate de mai sus și pentru rezultatul acestora. În acest caz, sunteți de acord să ne rambursați pe noi, IME, un Utilizator sau un Terț pentru orice și toate aceste răspunderi, iar noi să decontăm din soldul dvs. disponibil orice sume datorate ca urmare a răspunderii. În cazul în care soldul dvs. este insuficient pentru a acoperi suma, sunteți de acord ca EMI să utilizeze orice sumă obținută dintr-o tranzacție și, în cazul în care această sumă nu acoperă datoria, să permită titularului creanței să recupereze suma prin alte mijloace legale disponibile.

În cazul unor sume contestate ca urmare a unei reclamații sau a unei anulări a unei plăți, vom bloca utilizarea unor fonduri suficiente din contul dvs. pentru a acoperi întreaga sumă a litigiului. Blocarea nu va afecta utilizarea contului dumneavoastră dacă aveți un sold rezidual care depășește suma blocată în litigiu. Blocarea este limitată la valoarea soldului în litigiu. În cazul în care litigiul va fi soluționat în favoarea dumneavoastră, vom restabili accesul deplin la contul dumneavoastră și vom elimina blocarea sumei contestate anterior. Dimpotrivă, în cazul în care litigiul este soluționat în favoarea părții adverse, suma blocată va elimina suma necesară din contul dumneavoastră în vederea soluționării deciziei de soluționare a litigiului.

 

31. Modificarea acestor termeni și condiții

Este posibil să modificăm sau să actualizăm acești Termeni și condiții din când în când din următoarele motive:

 • Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai ușor,
 • Dacă schimbăm modul în care facem afaceri cu dumneavoastră sau dacă facem o schimbare majoră în operațiunile noastre,
 • Pentru a se conforma modificărilor aduse reglementărilor,
 • Pentru a ne adapta la modificările costurilor asociate cu modul în care facem afaceri cu dumneavoastră,
 • Atunci când oferim produse sau servicii noi

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții în mod unilateral. Puteți accesa Termenii și condițiile aplicabile pe site-ul nostru. Vă recomandăm să vizitați frecvent pagina Termeni și condiții de pe site-ul nostru pentru a fi informați în consecință.

Notificarea modificărilor termenilor și condițiilor se încheie prin publicarea termenilor și condițiilor modificate pe site-ul nostru sau prin e-mail la adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră.

Orice modificare a termenilor și condițiilor se aplică și este valabilă după expirarea a două (2) luni de la notificarea sa, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este efectuată în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile, cu orice hotărâre judecătorească sau decizie administrativă sau în cazul în care este legată de furnizarea de servicii noi sau de noi caracteristici ale serviciilor existente sau în cazul în care modificarea, la discreția noastră, nu sporește obligațiile dumneavoastră și nu vă limitează drepturile.

În orice caz și în termenul de două (2) luni menționat anterior, în cazul în care nu acceptați o astfel de modificare, trebuie să vă închideți contul OKTO și să reziliați prezentul acord fără nicio taxă; în caz contrar, se consideră că ați acceptat termenii și condițiile modificate fără rezerve. În acest caz, se aplică dispozițiile relevante privind rezultatele rezilierii.

 

32. Reprezentări și garanții

Respingem în mod expres, în măsura maximă permisă de lege, toate condițiile și garanțiile, de orice fel, explicite, implicite sau legale, cu privire la serviciile oferite sau la software-ul furnizat, inclusiv, dar fără a se limita la garanția implicită de neîncălcare, cu excepția oricărei condiții sau garanții a cărei excludere ar contraveni oricărei legi și reglementări (inclusiv Directiva Comisiei Europene privind practicile comerciale neloiale din 2005) sau ar determina nulitatea oricărei părți din prezentul alineat (denumite în continuare „condiții neexceptate”). Răspunderea noastră față de dumneavoastră ca urmare a încălcării oricărei condiții neexceptate este limitată, la propria dumneavoastră opțiune, la a) rambursarea prețului plătit pentru bunul sau serviciul care a cauzat încălcarea b) înlocuirea sau repararea bunului sau repetarea prestării serviciului care a cauzat încălcarea, cu excepția cazului în care o astfel de răspundere nu poate fi limitată în temeiul legilor și al normelor administrative în materie..

Nu confirmăm și nici nu garantăm că furnizarea serviciilor către dumneavoastră va fi fără întârziere, fără întrerupere, fără a compromite sistemele dumneavoastră de securitate sau că va fi lipsită de erori (nici că vor fi remediate toate erorile) și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru întârzierea sau nefurnizarea serviciilor în temeiul prezentului acord. Este posibil să efectuăm lucrări de întreținere și/sau reparare a sistemelor noastre care vă pot restricționa accesul la contul dumneavoastră OKTO și/sau la servicii.

 

33. Limitarea răspunderii

În cazul în care se consideră că am încălcat Acordul, ceea ce a dus la pierderi și v-a cauzat daune directe, răspunderea noastră va fi limitată la următoarele:

 • În niciun caz, asociații noștri, afiliații noștri și alte persoane afiliate care acționează în numele nostru și/sau persoanele pe care le încheiem nu sunt răspunzătoare pentru oricare dintre următoarele tipuri de pierderi sau daune în legătură cu prezentul acord sau în alt mod:
 • orice pierdere sau daună care nu este direct legată de încălcarea prezentului acord; sau
 • orice pierdere de venituri, profituri, afaceri, fond comercial, contracte sau economii, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unui astfel de eveniment; sau
 • orice pierdere sau corupere a datelor.

Nu vom fi răspunzători de niciun comision bancar pe care l-ați putea suporta pentru trimiterea, primirea sau rambursarea de fonduri.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în care trimiteți bani către contul incorect.

Nicio dispoziție a prezentului acord nu limitează și nu exclude răspunderea noastră pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată de neglijența noastră sau pentru orice prejudiciu sau răspundere care vă revine ca urmare a unei fraude sau a unei declarații false frauduloase de către noi sau în măsura în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată de nicio legislație aplicabilă.

 

34. Drepturi de proprietate intelectuală

Noi, furnizorul de sistem și/sau licențiatorii noștri vă acordăm o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea oricărei aplicații software pe care o accesați prin intermediul sau ați descărcat-o pe computerul personal, pe dispozitivul mobil sau pe platforma dumneavoastră, inclusiv o interfață de programare a aplicațiilor (API) sau un set de instrumente pentru dezvoltatori, dacă este cazul, dar numai pentru uz personal. Nu puteți:

 • Transfera, concesiona sau închiria, vinde sau distribui aceste drepturi oricărei persoane sau entități.
 • Modifica, reproduce, adapta, distribui, afișa, publica, inversa, traduce, dezasambla, decompila sau să încercați în alt mod să creați orice cod sursă derivat din materialul OKTO.

Prin urmare, recunoașteți că toate drepturile legate de materialul OKTO aparțin exclusiv noastră sau unui furnizor terț, în funcție de acordurile contractuale dintre noi și furnizorul terț.

Mărcile, site-urile web, URL-urile, logo-urile referitoare la numele, produsele și serviciile descrise/folosite în/pe materialele electronice și pe suport de hârtie sunt fie protejate prin drepturi de autor, fie sunt mărci comerciale înregistrate, fie sunt mărcile noastre comerciale sau mărcile comerciale ale unui furnizor terț și/sau ale licențiatorilor noștri.   În plus, toate capetele de pagină, graficele personalizate, pictogramele de buton și scenariile sunt mărci de servicii protejate de drepturi de autor, mărci comerciale care ne aparțin și/sau a licențiatorilor noștri. Copierea, modificarea, alterarea de orice fel, amendamentul sau utilizarea de orice fel sunt strict interzise.

În mod specific, noi și/sau licențiatorii noștri suntem proprietarii tuturor drepturilor, intereselor și titlurilor de logo-uri, nume comerciale, mărci comerciale înregistrate și neînregistrate, modele personalizate, coduri de bază de software proprietar, aplicații brevetabile, secrete comerciale, drepturi de autor înregistrate și neînregistrate, orice și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de proprietate sau alte drepturi legate de proprietatea intangibilă care sunt utilizate sau dezvoltate în legătură cu oricare dintre Servicii și sunteți de acord să nu revendicați dreptul de proprietate sau interesul în oricare dintre aceste drepturi de proprietate intelectuală.

Recunoașteți că nu ați obținut niciun drept exprimat sau implicit în afară de drepturile care au fost acordate în temeiul prezentului Acord și că nu a fost transferat niciun titlu de proprietate în temeiul prezentului Acord.

Nu veți întreprinde nicio acțiune cu intenția de a verifica și/sau obține pentru orice motiv sau scop codul sursă, procesele sau datele sistemelor noastre și/sau ale licențiatorilor noștri. Nu vi s-a acordat dreptul și nu trebuie să vindeți, să revindeți, să închiriați sau să subînchiriați, să sublicențiați, să împrumutați sau să transferați în alt mod serviciile sau componentele acestora.

 

35. Contactați-ne

Toate întrebările trebuie adresate către support@oktopayments.com, care gestionează și se ocupă de serviciul pentru clienți. Serviciul pentru clienți înseamnă asistența pentru clienți care poate fi accesată online prin trimiterea unui e-mail la support@oktopayments.com.

 

Actualizat în data de: 26.09.2023

Descărcați aplicația
Login to your account
ALEGEȚI-VĂ MONEDA