OKTO

Politica de confidențialitate OKTO

Protecția datelor este de mare importanță pentru OKTO și dorim să fim deschiși și transparenți în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, avem o politică care stabilește modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și protejate.

 

1. Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Companiile OKTOPAY LIMITED (pentru UE – cu excepția următoarelor teritorii specifice din UE la care se face referire), Netlink SA pentru Grecia și OKTOPAY Deutschland GMBH pentru Germania sunt distribuitori înregistrați de monedă electronică ai Sureswipe E.M.I. PLC, distribuitorii autorizați de monedă electronică („EMD„) (denumit în continuare „OKTO„) sunt controlorii datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă pentru teritoriile menționate.

 • Pentru OKTOPAY LIMITED (UE – cu excepția următoarelor teritorii specifice din UE la care se face referire):
  Adresă: Mnasiadou & Strasikratous 10 ELMA HOUSE, 2nd Floor, 1065, Nicosia, Cipru
  Numărul de înregistrare al societății: HE400907
  Contact e-mail pentru probleme legate de datele cu caracter personal: dpo@oktopay.eu

 

 • Pentru NETLINK SERVICES AND INFORMATION SYSTEMS SINGLE MEMBER SA (Grecia):
  Adresă: 10-12, Dorilaiou Str., 11521, Atena, Grecia
  Numărul de înregistrare al societăți GEMI): 5525901000
  Contact e-mail pentru probleme legate de datele cu caracter personal: gdpr@netlink.gr

 

 • Pentru OKTOPAY Deutschland GmbH (Germania):
  Adresă: Am Zirkus 2, Berlin, Germania, 10117
  Numărul de înregistrare: HRB 234364 B
  Contact e-mail pentru probleme legate de datele cu caracter personal: dpo@oktopay.eu

 

2. În temeiul cărui cadru juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, ” RGPD”).

 

3. Unde stocăm datele dvs.?

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta Politică, datele pe care le colectăm de la dvs. sunt stocate în Spațiul Economic European. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți colaboratoare care își au sediul în țări din afara Uniunii Europene („UE”) și a statelor membre ale Spațiului Economic European („SEE”).

Ar trebui să aveți în vedere faptul că este posibil ca legislația privind protecția datelor din multe dintre aceste țări din afara UE și a SEE să nu ofere același nivel de protecție ca și cele din țara dumneavoastră de origine și, prin urmare, nu sunt luate în considerare printr-o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor comparabil cu nivelul de protecție din UE. Cu toate acestea, dispunem de garanții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, astfel cum se prevede în legislația privind protecția datelor, inclusiv prin punerea în aplicare a unor garanții contractuale pe baza clauzelor contractuale standard ale UE.

 

4. Drepturile dvs.

Dreptul de acces: 

Aveți dreptul de a solicita în orice moment informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem. În acest scop, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul la portabilitate:  

Ori de câte ori OKTO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate, pe baza consimțământului dumneavoastră sau pe baza unui acord, aveți dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, puteți solicita ca datele dumneavoastră să fie transferate unei terțe persoane. Acestea includ numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul la rectificare:  

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care informațiile sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dacă aveți un cont OKTO, puteți edita datele dvs. personale în contul dvs.

De asemenea, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul la ștergerea datelor: 

Aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate de OKTO, să fie șterse în orice moment, în special atunci când:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod
 • Prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. și vă retrageți consimțământul
 • Datele dvs. au fost prelucrate ilegal.

Dreptul de mai sus nu există în special în cazul în care:

 • Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale
 • Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru a respecta o obligație legală a OKTO care necesită prelucrare.

În orice caz, vă vom informa dacă cererea dumneavoastră este sau nu satisfăcută și, în caz de nesatisfacție, vă vom informa cu privire la motivele care au stat la baza acesteia. Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul de a obiecta:  

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se bazează pe interesul legitim al OKTO. În acest caz, nu vom continua să prelucrăm datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra că există motive imperioase și legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă putem stabili, exercita sau apăra drepturi legale.

Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul de opoziție la marketingul direct:
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopuri de marketing direct.

Vă puteți exprima preferința prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
 • prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul la restricționare: 

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele circumstanțe:

 • Dacă puneți la îndoială acuratețea datelor dvs. cu caracter personal și până când OKTO verifică acuratețea acestora.
 • Dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală și vă opuneți ștergerii acestora solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • Dacă OKTO nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt necesare pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale
 • Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră de către OKTO, care se bazează pe interesul legitim al acesteia din urmă și până când se verifică existența motivelor legitime ale OKTO care prevalează asupra libertăților sau drepturilor dumneavoastră.

Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, ne puteți trimite un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor:
Dacă considerați că OKTO prelucrează datele dvs. cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta la adresa dpo@oktopay.eu. De asemenea, puteți depune o plângere la comisarul pentru protecția datelor cu caracter personal din Cipru sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă.

 

5. Actualizări ale Politicii noastre de confidențialitate:

S-ar putea să fie necesar să ne actualizăm Politica de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este întotdeauna disponibilă pe site-urile noastre www.oktowallet.eu, www.oktopayments.com și www.oktocash.eu.

 

6. Crearea contului OKTO, ștergerea contului OKTO, comanda și livrarea cardului OKTO și furnizarea de servicii legate de contul OKTO și de cardul OKTO

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a continua crearea contului dvs. OKTO, dacă trimiteți către OKTO o cerere de ștergere a contului, pentru a solicita eliberarea și livrarea către dvs. a cardului OKTO pe care l-ați solicitat și pentru a vă oferi servicii legate de Cardul și Contul OKTO în conformitate cu termenii și condițiile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru a vă identifica, pentru a vă confirma datele personale și pentru a verifica dacă aveți cel puțin 18 ani.

OKTO va utiliza, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă oferi informații bazate pe locație, dacă permiteți accesul la locația dvs. (puteți dezactiva colectarea de informații precise privind locația prin intermediul setării dispozitivului dvs.)
 • Pentru a vă oferi notificări push cu privire la tranzacțiile dvs. dacă permiteți astfel de notificări (puteți modifica setările notificărilor push de pe dispozitivul dvs.)
 • Pentru a facilita transferul de fonduri din contul dvs. OKTO către alți utilizatori care sunt incluși în lista de contacte dacă permiteți accesul la lista dvs. de contacte (puteți dezactiva accesul la lista de contacte de pe dispozitivul dvs.)
 • Pentru a facilita transferul de fonduri din contul dvs. OKTO în alte conturi sau carduri, dacă alegeți să adăugați alte conturi sau carduri (dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor referitoare la conturile sau cardurile dvs., vă rugăm să nu utilizați funcția pentru adăugarea altor conturi sau carduri)

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?
Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, cetățenia, cartea de identitate sau detaliile pașaportului, fotografie

* Date de contact, cum ar fi, dar fără a se limita la adresa de reședință, adresa de lucru, numărul de telefon, e-mail

* Numele de utilizator și parola OKTO

* Date financiare și date privind situația dumneavoastră financiară, cum ar fi NIF (dacă este necesar pentru emiterea facturilor sau a altor scopuri fiscale), certificatul fiscal, datele referitoare la profesia dvs., salariul/venitul, averea, sursa de venit, sursa de avere, cifra de afaceri anuală și scopul contului dvs. OKTO

* Date financiare/tranzacționale, cum ar fi modul în care utilizați serviciul nostru, date tranzacționale (frecvență, sume, locații, destinatari, numărul tranzacțiilor, valută, informații bancare [iban])

* Date privind detaliile cardului OKTO (CVV, numărul cardului)

* Date privind locația dvs. personală și lista de contacte: Înainte de aceasta, vă vom informa și vă vom cere consimțământul pentru cazurile în care este necesar.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

OKTO este obligată să divulge datele dvs. personale către Sureswipe E.M.I. PLC care este o instituție emitentă de monedă electronică (EMI) autorizată de Banca Centrală a Ciprului (autorizația nr. 115.1.3.26). OKTOPAY Ltd, Netlink SA și OKTOPAY Deutschland GMBH sunt distribuitori de monedă electronică înregistrați de Sureswipe E.M.I. PLC , distribuitori autorizați de monedă electronică (Electronic Money Distributors – „EMD”) ai Sureswipe E.M.I. PLC, instituția emitentă de monedă electronică ( „EMI”) OKTO și Sureswipe E.M.I. PLC vă va prelucra datele cu caracter personal în calitate de operator independent. Acceptând această Politică de confidențialitate, acceptați implicit Politica de confidențialitate a Sureswipe. Puteți găsi mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Sureswipe E.M.I. PLC în Politica de confidențialitate a Sureswipe la următorul link: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

De asemenea, vom dezvălui datele dvs. personale către Paynovate SA (denumită în continuare „PNVT”), care emite pentru dvs. cardul OKTO în conformitate cu Termenii și Condițiile Cardului. . PNVT va prelucra datele dvs. cu caracter personal în calitate de operator independent, în conformitate cu politica sa de confidențialitate, o copie a acesteia putând fi găsită la următorul link web https://www.oktowallet.eu/wp-content/uploads/2024/01/Privacy-Policy-Paynovate_RO.pdf

În cazul în care Serviciile OKTO, așa cum acestea sunt definite în Termenii și condițiile pentru consumatori OKTO stabilite la www.oktowallet.eu, sunt utilizate pentru tranzacțiile disponibile cu operatorii de jocuri de noroc, este posibil să fie necesar să dezvăluim, de asemenea, unele dintre datele dumneavoastră personale operatorilor de jocuri de noroc respectivi. Operatorii de jocuri de noroc vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal ca operatori independenți, în conformitate cu propriile politici de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că nu avem nicio responsabilitate pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate de entități care acționează ca operatori (independenți).

În plus, dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe companii care ne furnizează servicii de cloud, servicii de identificare și verificare a adreselor, partenerilor noștri care ne furnizează servicii de compensare și alte servicii relevante, contabililor, auditorilor și consilierilor noștri fiscali. Este posibil să dezvăluim datele dvs. companiilor de curierat în măsura necesară pentru a vă livra cardul OKTO.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru ca OKTO să își îndeplinească obligațiile privind furnizarea de servicii legate de moneda electronică pentru dvs. în temeiul acordului încheiat între dvs. și OKTO atunci când solicitați crearea unui Cont OKTO și emiterea unui card OKTO.

De asemenea, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile legale.

Cât timp vă salvăm datele?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât mențineți un Cont OKTO și timp de 5 ani după ștergerea contului dvs. OKTO, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a respecta legislația aplicabilă sau dacă există un litigiu deschis, iar datele dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru a ne exercita drepturile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru chestiuni fiscale vor fi păstrate timp de 10 ani, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel.

 

7. Furnizarea serviciului OKTO.CASH

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dvs. personale pentru a emite un cod de plată OKTO.CASH personalizat pentru a oferi clienților noștri comercianți serviciul OKTO.CASH. Serviciul OKTO.CASH vă permite să finanțați/încărcați contul online pe care îl dețineți la comerciantul client al nostru menționat mai sus. Vă rugăm să rețineți că, după emiterea și plata codului de plată OKTO.CASH, nu este posibilă nicio rambursare sau anulare. Pentru mai multe informații, puteți contacta direct clienții comercianți menționați mai sus.

Datele dumneavoastră personale sunt folosite pentru a emite un cod de plată OKTO.CASH personalizat, după ce v-am identificat și confirmat datele dumneavoastră personale.

Ce tipuri de date cu caracter personal procesăm și cum accesăm aceste informații?
Vom prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

* Date de identificare precum prenumele, numele de familie, numărul CI, tipul CI, data expirării CI, Data de naștere

Datele menționate mai sus sunt transferate de către clienții noștri comercianți cu care dețineți un cont online către OKTO/Sureswipe atunci când alegeți (prin site-urile web ale clienților comercianți) să utilizați serviciul OKTO.CASH pentru a vă încărca contul.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

OKTO este obligată să divulge datele dvs. personale către Sureswipe E.M.I. PLC, în calitate de distribuitor de monedă electronică al acestuia din urmă. Sureswipe E.M.I. PLC este o instituție emitentă de monedă electronică (EMI) autorizată de Banca Centrală a Ciprului (autorizația nr. 115.1.3.26). OKTO și Sureswipe E.M.I. PLC vă va prelucra datele cu caracter personal în calitate de operator independent. Acceptând această Politică de confidențialitate, acceptați implicit Politica de confidențialitate a Sureswipe. Puteți găsi mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Sureswipe E.M.I. PLC în Politica de confidențialitate a Sureswipe la următorul link: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

În plus, este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră personale către terțe companii care ne furnizează servicii cloud și/sau servicii de verificare.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale, inclusiv, printre altele, legislația AML și/sau fiscală aplicabilă.

Cât timp vă salvăm datele?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de cinci (5) ani de la emiterea codului de plată personalizat OKTO.CASH, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a respecta legislația aplicabilă.

 

8. Furnizarea serviciului OKTO.DIRECT

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza Serviciul OKTO.Direct. Serviciul OKTO.Direct vă permite să participați la jocurile de noroc oferite de operatorii de aparate de joc prin depunerea de miză și/sau retragerea de fonduri (câștiguri și/sau din motive tehnice, miză neutilizată) la aparatele de joc conectate ale operatorilor de aparate de joc. Vă rugăm să rețineți că depozitul poate fi folosit doar pentru a participa la jocurile de noroc de pe aparatul de jocuri de noroc conectat și nu poate fi folosit în niciun alt scop sau în nicio altă industrie, iar retragerea este posibilă doar în cazul câștigurilor sau al sumelor de bani de miză neutilizate din cauza unei probleme tehnice.  Pentru mai multe informații, puteți contacta direct operatorii de aparate de joc menționați mai sus.

Datele dvs. personale sunt utilizate pentru a vă putea furniza serviciile OKTO.Direct, pentru a paria, identifica și confirma datele dvs. personale pentru utilizarea serviciului OKTO.Direct (depunerea sumelor de bani pentru miză și retragerea câștigurilor și, în cazul unei probleme tehnice, a sumelor neutilizate).

Ce tipuri de date cu caracter personal procesăm și cum accesăm aceste informații?

Vom prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

* Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, numele de familie, numărul de telefon mobil

Datele menționate mai sus sunt colectate și procesate pentru a confirma că sunteți dumneavoastră, prin intermediul unui mesaj OTP pe numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat și pe care veți fi chemat să îl introduceți în ecranul respectiv al aplicației web OKTO Direct, precum și în cadrul utilizării serviciului OKTO.Direct pentru a putea depune fonduri care să fie folosite ca miză și pentru a retrage câștigurile și sumele de bani neutilizate.

* Orice document pentru dovada IBAN care poate fi solicitat pentru a confirma detaliile dumneavoastră în cadrul unei proceduri de rambursare, așa cum este prevăzut în Termenii și condițiile generale de utilizare a serviciului OKTO.Direct.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe companii care ne furnizează servicii cloud.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile noastre legale și/sau de reglementare.

Cât timp vă salvăm datele?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal timp de cinci (5) ani după fiecare tranzacție prin intermediul Serviciului OKTO.Direct, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a ne conforma cu legislația aplicabilă.

 

9. Conformarea cu obligațiile AML

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Serviciile furnizate de OKTO constituie servicii legate de banii electronici și OKTO acționează în calitate de distribuitor al Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC este obligat să efectueze o serie de verificări și controale pentru a confirma că nu utilizați serviciile lor în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. În acest context, Sureswipe E.M.I PLC este obligată să vă verifice identitatea, adresa și informațiile referitoare la sursa dvs. de venit.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

Vă vom colecta:

* Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, cetățenia, cartea de identitate sau detaliile pașaportului, fotografie

* Date de contact, cum ar fi, dar fără a se limita la adresa dvs. de reședință, adresa de lucru, numărul de telefon, e-mail

* Date financiare/tranzacționale, cum ar fi modul în care utilizați serviciul nostru, date tranzacționale (frecvență, sume, locații, destinatari, numărul tranzacțiilor, valută, informații bancare [IBAN])

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către Sureswipe E.M.I. PLC care acționează ca un controlor independent, pentru companiile colaboratoare care ne furnizează servicii de verificare a identității și adreselor, precum și servicii legate de verificările AML (privind statutul de persoană expusă politic /PEP, liste de sancțiuni etc.). Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate autorităților competente dacă acest lucru este necesar pentru Sureswipe E.M.I. PLC a respecta legislația aplicabilă (și anume, în principal, cu obligațiile de raportare a tranzacțiilor suspecte). Vă atragem atenția asupra faptului că autoritățile competente vă vor prelucra datele cu caracter personal în calitate de operatori independenți.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru contul dvs. se bazează pe obligația de a respecta legislația privind combaterea spălării banilor.

Cât timp vă salvăm datele?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal timp de 5 ani de la încetarea relației noastre, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă pentru a respecta legislația privind combaterea spălării banilor.

 

10. Marketing direct

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vă vom prelucra datele cu caracter personal pentru a vă trimite buletine informative și oferte de marketing prin e-mail și/sau apeluri telefonice.

Pentru a vă optimiza experiența în calitate de utilizator OKTO, vă vom furniza informații relevante și vă vom trimite oferte.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?
Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* date de contact, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon
* numele

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise terților sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus. Prin urmare, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi agenții media și furnizori tehnici pentru distribuirea de mesaje promoționale.

Nu transmitem niciodată către terți datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

Dreptul de a vă retrage consimțământul:

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment trimițând un e-mail la adresa dpo@oktopay.eu, și dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Când faceți acest lucru, OKTO nu vă va putea trimite alte oferte de marketing direct sau informații bazate pe consimțământul dumneavoastră.

Puteți renunța la marketingul direct prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
 • prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@oktopay.eu

Cât timp vă salvăm datele?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți utilizării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

 

11. Servicii pentru clienți

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a gestiona interogările, pentru a trata plângerile, cererile de informații și aspectele legate de asistența tehnică.

De asemenea, vă putem contacta dacă aveți probleme cu cardul OKTO și/sau cu contul dumneavoastră.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv următoarele categorii:

* date de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
* istoricul tranzacțiilor și informații privind plățile

* toată corespondența referitoare la subiectul în cauză și datele cu caracter personal pe care le conține

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise unor părți terțe, cum ar fi furnizorii de tehnologie și alte societăți cooperante, numai dacă este necesar, pentru a trata cererile și/sau plângerile dumneavoastră. De asemenea, ne putem transmite datele dumneavoastră consilierilor noștri juridici, dacă acest lucru este necesar pentru tratarea plângerilor sau a cererilor.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe acordul nostru atunci când cererea/plângerea dumneavoastră are legătură cu aceasta. În caz contrar, aceasta se bazează pe interesul nostru legitim de a vă oferi servicii satisfăcătoare.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Vă vom păstra datele cu caracter personal timp de cinci ani de la soluționarea finală a cererii, a solicitării, a plângerii, a interogării sau a altor aspecte.

 

12. Prevenirea utilizării abuzive și a criminalității

De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a detecta, a preveni și a gestiona utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și pentru a preveni și investiga cazurile de fraudă și/sau alte infracțiuni.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ca un exemplu:
* date de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail
* date financiare, date referitoare la profesia dumneavoastră și salariu/venit
* informații privind tranzacțiile efectuate prin intermediul cardului OKTO

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise terților numai în scopurile menționate mai sus.

Pentru a finaliza investigațiile, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal societăților de asigurări, autorităților judiciare și consultanților, autorităților de aplicare a legii. Unii sau toți destinatarii menționați mai sus pot avea un drept sau o obligație independentă de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acționând în acest caz în calitate de operatori.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre se bazează pe interesul nostru legitim.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Vă vom păstra datele atât timp cât trebuie să prevenim și/sau să raportăm posibile fraude și alte infracțiuni.

 

13. Politica privind cookie-urile

Utilizăm „cookie-uri” pentru a colecta informații despre dumneavoastră și despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Un cookie este un mic element de date pe care aplicația noastră îl stochează pe calculatorul dumneavoastră și pe care îl accesează de fiecare dată când vizitați, astfel încât să înțelegem cum utilizați aplicația și site-ul nostru. Acest lucru ne ajută să vă servim conținutul pe baza preferințelor pe care le-ați specificat. Pentru mai multe informații generale despre cookie-uri, vă rugăm să consultați articolul Wikipedia privind cookie-urile HTTP.

Utilizarea cookie-urilor

Folosim cookie-uri pentru o varietate de motive detaliate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitatea și caracteristicile pe care le adaugă în aplicația și/sau site-ul nostru web. Se recomandă să lăsați pe toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.

Cum folosim diferite tipuri de cookie-uri

Cookie-urile de performanță sunt utilizate în urmărirea modului în care utilizați un site web/aplicație în timpul vizitei dvs., fără a colecta informații personale despre dvs. De obicei, aceste informații sunt anonime și agregate cu informații urmărite de toți utilizatorii site-ului, pentru a ajuta întreprinderile să înțeleagă modelele de utilizare a vizitatorilor, pentru a identifica și diagnostica problemele sau erorile cu care se pot confrunta utilizatorii lor și pentru a lua decizii strategice mai bune în ceea ce privește îmbunătățirea experienței generale a publicului lor pe site-ul lor web. Aceste cookie-uri pot fi instalate de aplicația/site-ul pe care îl vizitați (de partea întâi) sau de serviciile unor terți. Utilizăm cookie-uri de performanță pe aplicația și site-ul nostru.

Cookie-urile funcționale sunt utilizate pentru colectarea de informații despre dispozitivul dumneavoastră și orice setări pe care le puteți configura pe aplicația/site-ul pe care îl vizitați (cum ar fi setările de limbă și de spațiu orar). Cu aceste informații, site-urile/aplicațiile vă pot oferi conținuturi și servicii personalizate, îmbunătățite sau optimizate. Aceste cookie-uri pot fi instalate de site-ul/aplicația pe care îl vizitați (de partea întâi) sau de serviciile unor terți. Utilizăm cookie-uri funcționale pe aplicația/site-ul nostru și în cadrul Google Analytics (terț). Aplicația și site-ul nostru utilizează Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite și mai fiabile soluții analitice de pe internet, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați aplicația și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum cât timp petreceți pe aplicație, astfel încât să putem continua să producem conținut atractiv. Pentru mai multe informații privind cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Această politică a fost actualizată la data de 26/10/2023

Descărcați aplicația
Login to your account
ALEGEȚI-VĂ MONEDA