Get instant answers
Datele/informațiile mele cu caracter personal sunt securizate și criptate?

Protejarea datelor dvs. cu caracter personal într-un mediu securizat reprezintă una dintre principalele noastre priorități. Compania OKTO a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fie direct de compania noastră, fie de către terți numiți de aceasta, este legală, corectă și se realizează la un nivel de securitate adecvat pentru a preveni orice fel de accesare, prelucrare, ștergere, modificare sau altă utilizare în manieră neautorizată sau accidentală.

Aceste măsuri sunt revizuite și modificate, după caz. Compania OKTO a adoptat cele mai bune practici în conceperea procedurilor, astfel încât toate datele dvs. prelucrate să rămână criptate la cel mai înalt nivel de criptare a datelor și să fie stocate pe servere ale unor terți, într-un centru de date de înaltă securitate.

Descărcați aplicația
Login to your account
ALEGEȚI-VĂ MONEDA