OKTO

Termenii și condițiile ofertei promoționale cardurilor OKTO pentru UE

Termenii și condițiile ofertei promoționale cardurilor OKTO

 

1. OKTO oferă utilizatorilor OKTO.WALLET din Grecia, Cipru și Germania („Utilizatorii”) care sunt eligibili, după cum se menționează mai jos, posibilitatea de a emite un card Visa preplătit OKTO (denumit în continuare „Card OKTO”) fără a li se percepe taxa de comandă și taxa de servicii pentru primul an, deoarece acestea sunt incluse în Tariful OKTO pentru serviciile pentru consumatori (https://www.oktowallet.eu/ro/services-pricing-consumer/).

2. Termenii și condițiile prezente se supun Termenilor și condițiilor OKTO pentru consumatori, Termenilor și condițiilor pentru consumatorii de carduri, nivelurilor și limitelor OKTO KYC/AML și Politicii de confidențialitate OKTO disponibile pe site-ul OKTO (www.oktowallet.eu/ro/).

3. Participarea la oferta promoțională Card OKTO reprezintă acceptarea acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să nu participați în niciun fel la Promoția Card OKTO.

4. Oferta promoțională Card OKTO este furnizată de Sureswipe, o companie înregistrată în Cipru, care funcționează ca instituție de bani electronici licențiată („EMI”) sub supravegherea Băncii Centrale a Ciprului (autorizație număr 115.1.3.26) și aprobată să furnizeze servicii de bani electronici în temeiul libertății de prestare a serviciilor în statele SEE (cu excepția Germaniei) în temeiul Directivei privind banii electronici, în colaborare cu distribuitorul său de bani electronici, OKTOPAY LIMITED, o companie înființată în conformitate cu legislația cipriotă, cu sediul social la adresa 10 Mnasiadou and Strasikratous Street, P.C. 1065, Nicosia, Cipru, cu număr de înregistrare HE400907 și în Germania, în colaborare cu distribuitorul său de bani electronici, OKTOPAY Deutschland GmbH, o societate constituită în conformitate cu legislația germană, cu sediul social la adresa Am Zirkus 2, 10117, Berlin, Germania (denumită în mod colectiv „OKTO”).

5. Participarea la oferta promoțională Card OKTO nu necesită plata niciunei taxe suplimentare și se referă la scutirea taxei de comandă pentru cardul fizic preplătit (comandă, transport, taxa de servicii pentru primul an) în valoare de patru (4) euro (€) sau taxa de comandă pentru cardul virtual preplătit (independent, taxa de servicii pentru primul an) în valoare de doi (2) euro (€), deoarece acestea sunt incluse în Termenii și condițiile pentru consumatori de carduri. Taxele anuale vor fi percepute în mod normal începând cu al doilea an.

6. Eligibilitate și participare
Participarea la oferta promoțională Card OKTO este permisă persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani care locuiesc în Grecia, Cipru sau Germania și care s-au înregistrat deja ca utilizatori OKTO Wallet, în conformitate cu Termenii și condițiile OKTO Wallet și Nivelurile și limitele OKTO KYC/AML.

Titularii unui Card OKTO nu sunt eligibili pentru oferta promoțională Card OKTO.

Oferta promoțională Card OKTO va fi valabilă până la 31 decembrie 2024. Cu toate acestea, OKTO își păstrează dreptul de a opri activitatea promoțională în orice moment sau la epuizarea bugetului ofertei promoționale Card OKTO, fără să datoreze vreo compensație vreunui utilizator sau vreunei părți sau terțe părți.

Pentru a participa:

  • Trebuie să fiți un utilizator OKTO Wallet;
  • Trebuie să finalizați cu succes verificarea noastră de cunoaștere a clientului (KYC) – Nivelul 2 Premium în conformitate cu nivelurile și limitele OKTO KYC/AML, furnizând către OKTO toată documentația necesară;
  • Trebuie să acceptați „Politica de confidențialitate Paynovate”;
  • Trebuie să acceptați „Termenii și condițiile consumatorului de carduri”;
  • Trebuie să completați formularul referitor la emiterea unui Card OKTO.

7. Durată
Oferta promoțională pentru Cardul OKTO va fi disponibilă utilizatorilor eligibili în perioada 7 iunie 2024 (12:00h UTC +1) („Data începerii”) până la 31 decembrie 2024 (12:00h UTC +1). În cazul în care numărul de carduri OKTO disponibile este epuizat de către utilizatorii participanți înainte de 31 decembrie 2024, atunci această dată este data de încetare a ofertei promoționale Card OKTO.

8. Restricții
Conform Termenilor și condițiilor OKTO Wallet, utilizatorilor li se permite să dețină un singur (1) cont OKTO. Nu sunt permise mai multe înregistrări și nici mai multe Carduri OKTO.

Puteți fi scutiți o singură dată de taxa de comandă pentru cardul fizic preplătit (comandă, transport, taxa de servicii pentru primul an) și de taxa de comandă pentru cardul virtual preplătit (independent, taxa de servicii pentru primul an).

OKTO își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a refuza înregistrarea oricărei participări la oferta promoțională Card OKTO și/sau de a descalifica orice participant la aceasta în caz de manipulare sau încercare de a manipula funcționarea ofertei promoționale Card OKTO („Abuz al ofertei promoționale Card OKTO”).

Mai exact, un abuz al ofertei promoționale Card OKTO include, dar nu se limitează la:

i. încălcarea acestor Termeni și condiții și/sau a Termenilor și condițiilor consumatorilor de carduri OKTO și/sau a oricăruia dintre Termenii și condițiile pentru consumatorii OKTO prezentate pe site-ul OKTO;
ii. solicitarea scutirii ofertei promoționale Card OKTO atunci când a fost deja oferită.

În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că utilizatorul a comis sau a încercat să comită un abuz al ofertei promoționale Card OKTO, fie pe cont propriu, fie ca parte a unui grup, OKTO își rezervă dreptul (cumulativ sau selectiv):

i. să revoce, să refuze sau să retragă oferta promoțională Card OKTO din contul OKTO al utilizatorului;
ii. să excludă utilizatorul de la orice ofertă promoțională viitoare;
iii. să rezilieze contul OKTO al utilizatorului cu efect imediat, în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor pentru consumatorii OKTO.

OKTO nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru consecințele anulării sau refuzului ofertei promoționale Card OKTO.

Destinatarul ofertei promoționale Card OKTO este responsabil în cazul în care din aceasta rezultă taxe.

Oferta promoțională Card OKTO nu este transferabilă și este furnizată ca atare, nu sunt permise înlocuiri și nu poate fi răscumpărată sau schimbată în numerar.

Oricare și toate deciziile OKTO cu privire la orice aspect al ofertei promoționale Card OKTO sunt definitive și obligatorii și nu se va încheia nicio corespondență cu privire la aceasta.

9. Limitarea răspunderii
OKTO nu face nicio declarație sau garanție în legătură cu oferta promoțională Card OKTO. OKTO nu acceptă, în măsura permisă de lege, nicio răspundere pentru nicio daună, pierdere, vătămare sau dezamăgire (inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere de profit, pierdere de venituri, pierdere de fond comercial) suferită de niciun utilizator care decurge din sau în legătură cu oferta promoțională Card OKTO sau ca urmare a participării la oferta promoțională Card OKTO, a primirii Cardului OKTO sau a utilizării Cardului OKTO.

În cazul în care are loc un act, omisiune, eveniment sau circumstanță care se află în afara controlului rezonabil al OKTO și care împiedică OKTO să respecte acești termeni și condiții, OKTO nu va fi răspunzătoare pentru nicio neexecutare sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale.

10. Aspecte generale
OKTO își rezervă dreptul de a anula, retrage, rezilia sau suspenda temporar această ofertă promoțională Card OKTO sau de a modifica acești Termeni și condiții în orice moment și/sau în cazul unor circumstanțe inevitabile dincolo de controlul OKTO care o fac necesară. Utilizatorii vor avea acces la orice termeni și condiții actualizate pe site-ul OKTO și/sau vor fi notificați prin adresa de e-mail înregistrată.

În cazurile de mai sus, OKTO nu poartă nicio responsabilitate față de utilizatori, iar utilizatorii nu pot solicita completarea sau continuarea ofertei promoționale Card OKTO și/sau să solicite daune.

În oricare dintre cazurile de mai sus, orice utilizator care dorește să comunice în legătură cu oferta promoțională Card OKTO va trimite un e-mail la support@oktopayments.com, precizând în mod explicit că dorește să își retragă participarea. În cazul în care utilizatorii nu își retrag participarea urmând procedura de mai sus, participarea lor la oferta promoțională Card OKTO va fi considerată valabilă și va implica acceptarea tacită și necondiționată a acestor Termeni și condiții ale ofertei promoționale Card OKTO, astfel cum acestea sunt modificate.

Oferta promoțională Card OKTO și acești Termeni și condiții vor fi guvernate de legile din Grecia, Cipru sau Germania, în conformitate cu țara de reședință a utilizatorilor, iar orice litigii vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Grecia, Cipru sau, respectiv, Germania.

Actualizat: 18.6.2024

Descărcați aplicația
Login to your account
ALEGEȚI-VĂ MONEDA